Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego

Autorski program przygotowujący kompleksowo do pracy coachingowej z zespołami i grupami.

Więcej informacji…

Studium Zawodowe Coacha Biznesu

Program przygotowujący do zawodu coacha w oparciu o standardy International Coach Federation.

Więcej informacji…

Felicità

Studium Trenera Zmiany

Program przygotowujący do pracy w zawodzie trenera biznesu.

Więcej informacji…

Metoda Analizy Grupowej jest naszą autorską metodą wykorzystywaną w coachingu grupowym.
Jedną z kluczowych umiejętności coacha zespołowego jest praca na procesie grupowym.
Jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z kryzysem w zespołach, jest model dysfunkcji zespołowych Lencioniego.

Dlaczego my?

   • Pracujemy w oparciu o programy sprawdzone w organizacjach biznesowych
   • Wszyscy nasi prowadzący posiadają jednocześnie doświadczenie trenerskie i coachingowe
   • Pracujemy w oparciu o standardy International Coach Federation
   • Wykorzystujemy autorskie narzędzia i metody
   • Wspieramy we wdrożeniu rozwijanych umiejętności.

Nasi zadowoleni Klienci