fbpx

Studium trenera zmiany

STUDIUM TRENERA ZMIANY to kompleksowy program rozwijający kompetencje trenerskie.

Program Studium jest kierowany zarówno do osób, które nie mają doświadczeń trenerskich jak i tych, którzy już z grupami pracowali. Tym różnimy się od typowych szkół trenerskich, że pracujemy głębiej i w oparciu o nowoczesne narzędzia online.

Typowy trener koncentruje się na przekazaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności uczestników szkoleń. Trener zmiany oprócz tego, że przekazuje wiedzę i uczy umiejętności, pracuje także na głębszych poziomach: na przekonaniach, wartościach, tożsamości czy misji osób biorących udział w szkoleniach i warsztatach.

Nasi absolwenci rozwijają podstawowe kompetencje trenerskie umożliwiające swobodną pracę z grupami oraz uczą się projektować procesy wspierania w zamianie. Projektując dla Ciebie program Studium odwoływaliśmy się do naszych doświadczeń bycia w roli trenera, coacha indywidualnego oraz coacha grupowego i zespołowego.

Program jest tak skonstruowany, aby osoby bez doświadczeń trenerskich mogły rozwinąć wszystkie kluczowe kompetencje trenerskie potrzebne to tego, aby poprowadzić prezentację, szkolenie i warsztat.

Odnajdą się tutaj więc:

 • osoby prowadzące spotkania i warsztaty robocze w organizacjach,
 • sprzedawcy odpowiedzialni za prowadzenie prezentacji dla klientów,
 • menedżerowie, którzy wspierają swoich podwładnych,
 • liderzy grup i zespołów formalnych i nieformalnych,
 • studenci,
 • wszyscy Ci, którzy marzą o zdobyciu zawodu trenera.

Jednak także Ci, którzy już mają pewne doświadczenie trenerskie, znajdą tutaj coś dla siebie. W trakcie trwania kursu oprócz podstawowych kompetencji trenerskich, które rozwijamy podczas prowadzonych przez uczestników prezentacji i ćwiczeń (a jest tego dużo – na każdym ze zjazdów każdy będzie miał okazję stanąć przed grupą szkoleniową), prezentujemy techniki i ćwiczymy umiejętności pracy na głębszych poziomach zmiany i w oparciu o nowoczesne narzędzia online.

Odnajdą się więc tutaj także:

 • coachowie,
 • już praktykujący trenerzy biznesu, którzy chcieliby pracować głębiej z pracownikami korporacji,
 • nauczyciele – niezależnie od poziomu edukacji,
 • trenerzy personalni zajmujący się wspieraniem zachowań prozdrowotnych,
 • psycholodzy i terapeuci,
 • wykładowcy akademiccy,
 • doradcy zawodowi,
 • liderzy organizacji społecznych i grup samopomocowych,
 • instruktorzy,
 • wychowawcy w ośrodkach edukacji.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA TRENERÓW?

 • Mamy pewność, że uczestnicy Studium są gotowi do podjęcia pracy w zawodzie od razu po ukończeniu Studium. Jesteśmy praktykami i na bazie naszych doświadczeń włączyliśmy do programu te elementy, które są niezbędne do pracy z grupą szkoleniową. Mamy olbrzymie doświadczenie w szkoleniu trenerów i nasz program szkoleniowy jest sprawdzony i zoptymalizowany by osiągnąć najlepsze efekty.
 • Uczestnicy Studium są praktykami. W trakcie zajęć każdy ma okazję wielokrotnie praktykować prowadzenie modułów warsztatowych i otrzymywać informację zwrotną mobilizującą do rozwoju. Studium kończy egzamin praktyczny, który potwierdza, że nasi absolwenci są kompetentni w nowym zawodzie.
 • Osoby, które chciałyby koncentrować się na pracy w biznesie i dla biznesu poznają specyfikę pracy w korporacjach i organizacjach biznesowych, poznają metodologię projektowanie efektywnych procesów rozwojowych, od momentu zapytania ofertowego do jego ewaluacji. Wyposażamy uczestników Studium w gotowe programy szkoleniowe.
 • Uczymy pracy na procesie grupowym, wyposażając naszych absolwentów w podstawowe kompetencje trenera umiejętności psychospołecznych i otwierając mu drogę do pracy facylitatora, coacha zespołowego i mediatora.
 • Pokazujemy naszym absolwentom jak wykorzystywać najnowsze technologie do wspierania procesów zmiany. Uczymy projektować webinary, czy prowadzić teleklasy.
 • Pomagamy w rozpoczęciu praktyki szkoleniowej. Podpowiadamy absolwentom, jak zorganizować pierwsze grupy szkoleniowe i rozwojowe – Jak pozyskiwać uczestników? Jak zaprojektować warsztaty pokazowe, tzw. samplingi? Dla najbardziej zdeterminowanych oferujemy możliwość staży i praktyk trenerskich.
 • Absolwenci Studium mają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też bogaty zestaw narzędzi trenerskich i coachingowych do pracy z grupami rozwojowymi. Wszystko gotowe do użycia.
 • Tworzymy społeczność, w której trenerzy, absolwenci naszych szkół trenerskich i coachingowych wspierają się wzajemnie.

CELE SZKOŁY

Program Studium przygotowuje do pracy w roli trener zmiany.
W odróżnieniu od typowych szkół trenerskich, my pracujemy na pograniczu klasycznego trenerstwa i coachingu grupowego. Przygotowujemy do pracy nie tylko jako instruktor, który przede wszystkim przekazuje wiedzę i umiejętności, ale jako osoba, która inspiruje do zmiany i pracuje na postawach.

Nasi absolwenci kursu Trener Zmiany nie tylko potrafią poprowadzić szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, ale przede wszystkich otrzymują kompetencje i narzędzia niezbędne do poprowadzenia warsztatów głębokiej zmiany.

Osoby zainteresowane pracą w biznesie – opcjonalnie mogą skorzystać z dodatkowego modułu TRENER W BIZNESIE, a dla zainteresowanych pracą na procesie grupowym powstał moduł PRACA NA PROCESIE GRUPOWYM – wówczas absolwent takiego kursu posiada najszerszy z możliwych wachlarz umiejętności i struktur trenerskich na rynku!

Zatem program kierowany jest do osób, które chciałyby innych inspirować do zmiany i rozwoju.

 • Jeśli interesuje Cię praca w biznesie i dla biznesu, ale na dużo głębszym poziomie, niż typowe szkolenia z produktów i umiejętności biznesowych…
 • Jeśli myślisz o prowadzeniu otwartych lub zamkniętych grup wsparcia, warsztatów rozwojowych, czy sesji coachingu grupowego i zespołowego…
 • Jeśli zależy Ci na pomaganiu innym w zmaganiu się z trudnościami, w poszukiwaniu rozwiązań i motywowaniu do działania…
 • Jeśli chcesz pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – bezrobotnymi, rodzicami, kobietami i mężczyznami, którzy chcą zmienić kierunek swojej kariery zawodowej albo po prostu w pełni się realizować…
 • Jeśli zależy Ci na stwarzaniu okazji do rzeczywistego i bliskiego kontaktu z innymi…
 • Jeśli pragniesz dzięki swoim warsztatom i grupom dawać innym coś autentycznego i osobistego…

… to jest program dla Ciebie.

Nieważne jakie masz wykształcenie i czym się zawodowo zajmujesz, jeśli masz dar i misję pomagania innym, pokażemy Ci jak zbudować dobre warsztaty zmiany i nauczymy Cię potrzebnych do pracy kompetencji trenerskich i coachingowych.

PROGRAM SZKOŁY

Program Studium Trenera NOVO zbudowany jest z 4 niezależnych modułów, które dają pełny zakres kompetencji trenerskich, a które możesz dowolnie komponować w zależności od tego, czego potrzebujesz najbardziej i jak wyobrażasz sobie swoją przyszłą karierę trenerską.

Moduły podstawowe:

 1. Trener Zmiany (10 dni szkoleniowych) – Podstawowy moduł trenerski wyposażający uczestników we wszystkie kompetencje konieczne do pracy trenerskiej, w tym do pracy na głębszych poziomach zmiany, tj. przekonania, wartości, tożsamość czy misja.
 2. Trener online (5 godz.) – Moduł przygotowujący trenera do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, tj. webinary, screencasty, czy teleklasy. Moduł prowadzony jest z wykorzystaniem tychże metod – w 100% online.

Moduły opcjonalne:

 1. Trener w biznesie (2 dni szkoleniowe) – Moduł dla osób, które myślą o pracy w biznesie. W ramach modułu prezentujemy specyfikę pracy trenerskiej dla organizacji biznesowych, metodologię projektowania procesów rozwojowych w oparciu o model Human Performance Improvement oraz podstawowe zagadnienia z zakresu systemowego coachingu zespołowego.
 2. Praca na procesie (6 dni szkoleniowych) – Moduł przygotowujący do pracy w oparciu o proces grupowy, szczególnie cenny dla osób, które zamierzają pracować trenersko w obszarze budowania zespołów i jako coach zespołowy. Moduł składa się z 4-dniowego treningu interpersonalnego i 2-dniowego warsztatu uczącego pracy na procesie grupowym. Ten moduł może być szczególnie ważny dla osób zainteresowanych rekomendacją trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Podstawy warsztatu Trenera Zmiany.

 • Neuropsychologiczne podstawy budowania bezpieczeństwa.
 • Struktury szkoleniowe i działania trenera zorientowane na budowanie bezpieczeństwa:
  • Model wprowadzenia do szkolenia.
  • Struktury i działania trenera wspierające budowanie bezpieczeństwa.
 • Role trenerskie i Trener Zmiany.
 • Model efektywnego treningu NOVO.
 • Myślenie wizualne w pracy trenera:
  • Zasady tworzenia atrakcyjnych flipchartów.
  • Narzędziownik trenera myślenia wizualnego.

Trening umiejętności – Budowanie bezpieczeństwa.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Wprowadzenie do ćwiczeń i ich omawianie.
 • Umiejętności trenera.
 • Informacja zwrotna.
 • Struktury na budowanie bezpieczeństwa.
 • Etapy procesu grupowego – faza orientacji i zależności.

Coaching indywidualny i grupowy jako narzędzie wsparcia w procesie zmiany.

 • Istota i warunki coachingu.
 • Pętla coachingu – zadawanie pytań, słuchanie i odzwierciedlanie.
 • Postawa coacha i istota relacji coachingowej.
 • Struktura sesji coachingowej.
 • Coaching grupowy:
  • Istota coachingu grupowego.
  • Zastosowania coachingu grupowego.
  • Metody pracy wykorzystywane w coachingu grupowym.

Trening umiejętności – Wizja i wartości.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Metody pracy z dążeniem.
 • Metody pracy z wartościami:
  • Wartości jako narzędzie sprawdzania spójności.
  • Konkurencyjne motywy.

Projektowanie efektywnych procesów zmiany.

 • Etapy procesu zmiany:
  • Transteoretyczny model zmiany.
  • Facylitowanie procesu zmiany.
 • Model dynamicznej nauki Vopela.
 • Etapy rozwoju kompetencji psychospołecznych.
 • Struktura efektywnego warsztatu zmiany:
  • Zmiany na poziomie podstawowym – Model efektywnego modułu szkoleniowego.
  • Zmiany na poziomie głębszym – Warsztaty GROW.
  • Filozofia Kaizen w procesie zmiany.
  • Elementy grywalizacji w procesie zmiany.

Trening umiejętności – Praca z rzeczywistością.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Narzędzia diagnozy w pracy trenera.
 • Narzędzia analizy rzeczywistości.
 • Przekonania i emocje.

Sytuacje trudne i praca z oporem.

 • Poziomy interwencji trenerskich.
 • Profilaktyka sytuacji trudnych:
  • Zaspokajanie potrzeb psychologicznych z punktu widzenia neurofizjologii – Model SCARF.
 • Praca z oporem w relacji indywidualnej.
 • 5 powodów oporu.
 • Trening umiejętności – Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Trening umiejętności – Praca z opcjami i planowanie.

Uczestnicy prowadzą fragmenty warsztatów zmiany. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników. Program sesji obejmuje:

 • Planowanie zmian.
 • Metoda małych kroków.
 • Narzędzia wspierania zmiany.
 • Znaczenie przeglądu.

Autorskie warsztaty zmiany.

Uczestnicy prowadzą fragmenty przygotowanych przez siebie warsztatów dyplomowych. Mają okazję uzyskać informację zwrotną od trenera i innych uczestników.

W trakcie modułu uczestnicy uczą się wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologiczne i rozwiązania WEB 2.0. do wspierania procesów zmiany.

Webinar 1 – Nowoczesne narzędzia pracy trenera (1 godz.)

 • Trendy w szkoleniach.
 • Obszary zastosowania narzędzi:
  • Samodzielne projekty rozwojowe.
  • Wsparcie wdrożenia w procesach tradycyjnych.
  • Wsparcie sprzedaży usług szkoleniowych.
 • Narzędzia Web 2.0.
 • Przykłady rozwiązań.

Webinar 2 – Projektowanie webinarów (1 godz.)

 • Oprogramowanie i sprzęt.
 • Organizacja miejsca pracy.
 • Role w zespole szkoleniowym.
 • Planowanie webinarium.
 • Narzędzia interakcji z uczestnikami.

Webinarium 3 – Szkolenia online (1 godz.)

 • Zastosowania szkoleń online.
 • Formy e-szkoleń.
 • Narzędzia wykorzystywane do tworzenia własnych e-szkoleń
 • Przykłady zastosowań.

Teleklasa 1 – Projektowanie procesów rozwojowych online (1 godz.)

 • Teleklasa ma charakter konsultacyjny. Uczestnicy w ramach procesu rozwoju przygotowują własne procesy rozwojowe oparte na rozwiązaniach Web 2.0. Trenerzy oferują wsparcie i informację zwrotną.

Telekasa 2 – Sytuacje trudne w pracy trenera online (1 godz.)

 • Teleklasa ma charakter konsultacyjny. Uczestnicy w ramach procesu rozwoju przygotowują własne webinaria. Trenerzy oferują wsparcie i informację zwrotną.

Projektowanie efektywnych procesów rozwojowych.

 • Specyfika pracy w biznesie – Trener Konsultant.
 • Role w procesie szkoleniowym i ich odpowiedzialność.
 • Proces rozwojowy:
  • Analiza potrzeb w oparciu o model Human Performance Improvement.
  • Projektowanie efektywnych procesów rozwojowych.
  • Ocena efektywności szkoleń i procesów rozwojowych.

Systemowy coaching zespołowy.

 • Istota coachingu zespołowego.
 • Zastosowania coachingu zespołowego w organizacjach biznesowych.
 • Podejście systemowe – Obszary pracy zespołu z coachem.
 • Kompetencje coacha zespołowego.
 • Warsztaty wartości – Narzędzie diagnostyczne i narzędzie zmiany zespołu.
 • Diagnoza dysfunkcji zespołowych.

Program przygotowany jest w taki sposób, że uczestnicy zdobywają podstawowe kompetencje trenerskie i uczą się pracować w specyficznym kontekście zmiany postaw jako trenerzy inspiratorzy. Każdy będzie miał możliwość kilkakrotnego stania na środku, przed grupą szkoleniową i będzie miał możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności trenerskich.

Prezentowane podczas Studium metody i techniki pracy będą prezentowane w nieprzypadkowy sposób (wg modelu coachingowego GROW), tak, aby każdy z uczestników mógł doświadczyć na sobie procesu zmiany.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów i coachów jednocześnie.

Zjazdy 1 – 5 odbywają się w soboty w godzinach 10:00-18:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00-17:00.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • ukończenie studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich,
 • ukończenie szkoły średniej oraz doświadczenie w pracy z grupami lub zespołami.

W programie mogą uczestniczyć studenci, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdzana jest:
1) motywacja do uczestnictwa w projekcie,
2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Szczegółowe pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres: biuro@pracownianovo.pl

Koszt uczestnictwa w Studium Zawodowym Trenera Zmiany wynosi 4.800 zł brutto.

Moduł podstawowy obejmuje:

 • 5 zjazdów 2-dniowych rozwijających kompetencje trenerskie
 • 7 godzinny moduł TRENER ONLINE
 • 2 gotowe do wykorzystania programy warsztatów zmiany: Odkryj swoje marzeniaBuduj lepsze relacje.
 • Certyfikat ukończenia STUDIUM ZAWODOWEGO TRENERA ZMIANY i dwa dodatkowe zaświadczenia o ukończeniu programów: TRENER ONLINE i COACHING W PRACY TRENERA.

Koszt uczestnictwa w module dodatkowym TRENER W BIZNESIE wynosi: 1.000 zł brutto. Moduł jest przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą trenerską w biznesie. Cena moduły przy zakupie z programem podstawowym, wynosi 800 zł brutto.

Moduł dodatkowy obejmuje:

 • 2-dniowy zjazd przygotowujący do pracy trenerskiej w biznesie
 • pakiet narzędzi z zakresu: badania potrzeb, projektowania szkoleń i oceny efektywności
 • 3 gotowe do wykorzystania programy szkoleniowe: Efektywna komunikacjaKompetencje menedżerskieTechniki sprzedażowe.
 • Zaświadczenie o ukończeniu programu TRENER W BIZNESIE.

RABATY NA PROGRAM PODSTAWOWY:

 • Przy płatności jednorazowej – rabat 300 zł
 • Przy zgłoszeniu uczestnictwa przynajmniej na 30 dni przed uruchomieniem edycji – rabat 300 zł

Dodatkowe rabaty przewidziane są w przypadku zgłoszenia większej liczby osób:

 • Przy zgłoszeniu 2 osób – rabat dla każdej z nich 200 zł
 • Przy zgłoszeniu 3 osób – rabat dla każdej z nich 300 zł
 • Po wyżej 3 osób możliwość indywidualnego negocjowania ceny

Powyższe rabaty można ze sobą łączyć.
Powyższe rabaty nie łączą się z ofertami specjalnymi i indywidualnymi.

Płatności można rozkładać na raty.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji STUDIUM ZAWODOWEGO TRENERA ZMIANY.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Warszawa - 12 edycja (marzec 2019)

Zjazd 1 – 30-31 marca 2019 r.
* Podstawy warsztatu Trenera Zmiany.
* Trening umiejętności – Budowanie bezpieczeństwa.

Zjazd 2 – 13-14 kwiecień 2019 r.
* Coaching indywidualny i grupowy jako narzędzie wsparcia procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Wizja i wartości.

Zjazd 3 – 11-12 maj 2019 r.
* Sytuacje trudne i praca z oporem.
* Trening umiejętności – Praca z rzeczywistością.

Zjazd 4 – 1-2 czerwca 2019 r.
* Projektowanie efektywnych procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Praca z opcjami i planowanie.

Zjazd 5 – 22-23 czerwca 2019 r.
* Autorskie warsztaty zmiany.

Zjazd 6 – 24-25 sierpnia 2019 r. /moduł opcjonalny/
* Procesy rozwojowe w biznesie.
* Systemowy coaching zespołowy.

TRENER ONLINE /7 godz. szkoleniowych/:

Webinar – Nowoczesne narzędzia pracy trenera – 2 kwietnia 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Projektowanie procesów rozwojowych online – 9 kwietnia 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Projektowanie webinarów – 16 kwietnia 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Szkolenia online – 23 kwietnia 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Sytuacje trudne w pracy trenera online – 7 maja 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)

Webinary i teleklasy trwają od 60 do 90 minut.

Olsztyn - 4 edycja (marzec 2019)

Zjazd 1 – 30-31 marca 2019 r.
* Podstawy warsztatu Trenera Zmiany.
* Trening umiejętności – Budowanie bezpieczeństwa.

Zjazd 2 – 13-14 kwietnia 2019 r.
* Coaching indywidualny i grupowy jako narzędzie wsparcia procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Wizja i wartości.

Zjazd 3 – 11-12 maja2019 r.
* Sytuacje trudne i praca z oporem.
* Trening umiejętności – Praca z rzeczywistością.

Zjazd 4 – 1-2 czerwca 2019 r.
* Projektowanie efektywnych procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Praca z opcjami i planowanie.

Zjazd 5 – 29-30 czerwca 2019 r.
* Autorskie warsztaty zmiany.

Zjazd 6 – 31 sierpnia-1 września 2019 r. /moduł opcjonalny/
* Procesy rozwojowe w biznesie.
* Systemowy coaching zespołowy.

TRENER ONLINE /7 godz. szkoleniowych/:

Webinar – Nowoczesne narzędzia pracy trenera – 2 kwietnia 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Projektowanie procesów rozwojowych online – 9 kwietnia 2019 r., godz. 19:30 (wtorek)
Webinar – Projektowanie webinarów – 16 kwietnia 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Szkolenia online – 23 kwietnia 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Sytuacje trudne w pracy trenera online – 7 maja 2019 r., godz. 19:30 (wtorek)

Webinary i teleklasy trwają od 60 do 90 minut.


EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Olsztyn - 3 edycja / 14 edycja (październik 2018)

Zjazd 1 – 27-28 października 2018 r.
* Podstawy warsztatu Trenera Zmiany.
* Trening umiejętności – Budowanie bezpieczeństwa.

Zjazd 2 – 17-18 listopada 2018 r.
* Coaching indywidualny i grupowy jako narzędzie wsparcia procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Wizja i wartości.

Zjazd 3 – 15-16 grudnia 2018 r.
* Sytuacje trudne i praca z oporem.
* Trening umiejętności – Praca z rzeczywistością.

Zjazd 4 – 19-20 stycznia 2019 r.
* Projektowanie efektywnych procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Praca z opcjami i planowanie.

Zjazd 5 – 9-10 lutego 2019 r.
* Autorskie warsztaty zmiany.

Zjazd 6 – 16-17 marca 2019 r. /moduł opcjonalny/
* Procesy rozwojowe w biznesie.
* Systemowy coaching zespołowy.

TRENER ONLINE /7 godz. szkoleniowych/:

Webinar – Nowoczesne narzędzia pracy trenera – 26 lutego 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Projektowanie procesów rozwojowych online – 5 marca 2019 r., godz. 19:30 (wtorek)
Webinar – Projektowanie webinarów – 12 marca 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Szkolenia online – 19 marca 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Sytuacje trudne w pracy trenera online – 26 marca 2019 r., godz. 19:30 (wtorek)

Webinary i teleklasy trwają od 60 do 90 minut.

Warszawa - 11 edycja / 13 edycja (wrzesień 2018)

Zjazd 1 – 29-30 września 2018 r.
* Podstawy warsztatu Trenera Zmiany.
* Trening umiejętności – Budowanie bezpieczeństwa.

Zjazd 2 – 20-21 października 2018 r.
* Coaching indywidualny i grupowy jako narzędzie wsparcia procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Wizja i wartości.

Zjazd 3 – 17-18 listopada 2018 r.
* Sytuacje trudne i praca z oporem.
* Trening umiejętności – Praca z rzeczywistością.

Zjazd 4 – 15-16 grudnia 2018 r.
* Projektowanie efektywnych procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Praca z opcjami i planowanie.

Zjazd 5 – 12-13 stycznia 2019 r.
* Autorskie warsztaty zmiany.

Zjazd 6 – 16-17 lutego 2019 r. /moduł opcjonalny/
* Procesy rozwojowe w biznesie.
* Systemowy coaching zespołowy.

TRENER ONLINE /7 godz. szkoleniowych/:

Webinar – Nowoczesne narzędzia pracy trenera – 26 lutego 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Projektowanie procesów rozwojowych online – 5 marca 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Projektowanie webinarów – 12 marca 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Szkolenia online – 19 marca 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Sytuacje trudne w pracy trenera online – 26 marca 2019 r., godz. 17:30 (wtorek)

Webinary i teleklasy trwają od 60 do 90 minut.

Warszawa - 10 edycja / 12 edycja (maj 2018)

Zjazd 1 – 26-27 maja 2018 r.
* Podstawy warsztatu Trenera Zmiany.
* Trening umiejętności – Budowanie bezpieczeństwa.

Zjazd 2 – 23-24 czerwca 2018 r.
* Coaching indywidualny i grupowy jako narzędzie wsparcia procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Wizja i wartości.

Zjazd 3 – 25-26 sierpnia 2018 r.
* Sytuacje trudne i praca z oporem.
* Trening umiejętności – Praca z rzeczywistością.

Zjazd 4 – 15-16 września 2018 r.
* Projektowanie efektywnych procesów zmiany.
* Trening umiejętności – Praca z opcjami i planowanie.

Zjazd 5 – 6-7 października 2018 r.
* Autorskie warsztaty zmiany.

Zjazd 6 – 27-28 października 2018 r. /moduł opcjonalny/
* Procesy rozwojowe w biznesie.
* Systemowy coaching zespołowy.

TRENER ONLINE /7 godz. szkoleniowych/:

Webinar – Nowoczesne narzędzia pracy trenera – 6 listopada 2018 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Projektowanie procesów rozwojowych online – 13 listopada 2018 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Projektowanie webinarów – 20 listopada 2018 r., godz. 17:30 (wtorek)
Webinar – Szkolenia online – 27 listopada 2018 r., godz. 17:30 (wtorek)
Teleklasa – Sytuacje trudne w pracy trenera online – 4 grudnia 2018r., godz. 17:30 (wtorek)

Webinary i teleklasy trwają od 60 do 90 minut.


EDYCJE ZAKOŃCZONE

Olsztyn – 2 edycja / edycja 11 (kwiecień 2018)
Warszawa – 9 edycja / 10 edycja (marzec 2018)
Warszawa – 8 edycja / 9 edycja (październik 2017)
Warszawa – 7 edycja / 8 edycja (maj 2017)
Olsztyn – 1 edycja / 7 edycja (maj 2017)
Warszawa – 6 edycja (grudzień 2016)
Warszawa – 5 edycja (październik 2016)
Warszawa – 4 edycja (luty 2015)
Warszawa – 3 edycja (październik 2015)
Warszawa – 2 edycja (marzec 2015)
Warszawa – 1 edycja (styczeń 2014)

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Zawód Trenera Zmiany da Ci możliwość inspirowania i wspierania innych w rozwoju.

 • Nie wymagamy od Ciebie żadnego przygotowania specjalistycznego – wystarczy, że masz misję wspierania innych.
 • W trakcie STUDIUM podpowiadamy jak budować warsztaty rozwojowe – zarówno te krótkie, kilkugodzinne, jak i wielotygodniowe programy zmiany.
 • Na konkretnych strukturach szkoleniowych i coachingowych będziemy uczyć Cię kompetencji trenerskich oraz kompetencji coacha grupowego.
 • Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy i coachowie z akredytacjami International Coach Federation.
 • Przygotowaliśmy różne formy płatności, w tym atrakcyjne systemy płatności w ratach.
 • Zawsze dajemy 100% GWARANCJI ZADOWOLENIA lub zwrot pieniędzy.

Gwarancja Jakosci

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.