Praktykując coaching zespołowy i grupowy co chwila konfrontujemy się z nowymi wyzwaniami. Nie ma dwóch taki samych grup, dwóch takich samych zespołów. To permanentnie wymusza na nas poszukiwania nowych efektywniejszych strategii.

Ostatnim naszym odkryciem jest Metoda Analizy Grupowej, która sprawdza się w pracy z mniej przygotowanymi coachingowo zespołami.
Potrzebowaliśmy metody, która wyeliminuje typowe ograniczenia grup balintowskich i action learningu oraz zwiększy kontrolę coacha nad efektywnością i użytecznością procesu coachingowego. Zależało nam na utrzymaniu potencjału grupy. W Metodzie Analizy Grupowej pracujemy fazami, w których na przemian aktywną rolę przejmują coach i grupa.

Metoda jest jedną z technik, którą demonstrujemy i ćwiczymy z uczestnikami podczas zajęć w Szkole. Inną nowością jest wprowadzenie do programu diagnostycznych technik projekcyjnych w pracy z zespołami.

Wszystkich zainteresowanych coachingiem grupowymi i zespołowym zapraszamy na najbliższą edycję Szkoły, która rusza w Warszawie 12-13 lipca.