Pracownia NOVO realizuje dla organizacji specjalistyczne projekty z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich i coachingowych.

Pracownia Coachingu NOVO

To zespół doświadczonych, akredytowanych coachów International Coach Federation przygotowanych do realizacji projektów coachingowych w organizacjach biznesowych.

REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

 • Budujemy kulturę coachingową i mentoringową w organizacjach.
 • Prowadzimy procesy coachingowe dla członków zarządu i średniej kadry zarządzającej.
 • Przygotowujemy trenerów wewnętrznych i menedżerów do roli coachów.
 • Pracujemy z zespołami w kryzysie wykorzystując coaching zespołowy.
 • Prowadzimy warsztaty strategiczne w oparciu o techniki coachingowe.
 • Wdrażamy wewnętrzne programy rozwoju talentów w oparciu o coaching grupowy.
 • Przygotowujemy menedżerów do roli mentorów.
 • Prowadzimy superwizje rozwojowe i problemowe dla coachów wewnętrznych.
 • Przygotowujemy coachów wewnętrznych do akredytacji International Coach Federation.

PRZYKŁADOWE PROGRAMY AUTORSKIE:

 • Studium Zawodowe Coacha Biznesu – Kompleksowy program rozwojowy przygotowujący do roli coacha wewnętrznego w oparciu o standardy International Coach Federation.
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego – Program przygotowujący coachów wewnętrznych, trenerów wewnętrznych i menedżerów do pracy z zespołami i grupami z wykorzystaniem metod coachingowych.
 • Menedżer w roli coacha i Menedżer w roli coacha zespołowego – Dwa programy szkoleniowe przygotowujące menedżerów do pracy z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych.
 • Trener jako coach – Program wyposażający trenerów wewnętrznych w kompetencje coacha.
 • Wprowadzenie do coachingu – Szkolenie uczące podstawowych umiejętności i technik coachingowych.

Pracownia Szkoleń NOVO

To zespół trenerów i konsultantów wyspecjalizowanych w projektowaniu i realizacji efektywnych projektów rozwojowych i szkoleniowych dla trenerów i menedżerów.

REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

 • Prowadzimy wewnętrzne szkoły trenerów.
 • Wyposażamy menedżerów i specjalistów w kompetencje trenerskie.
 • Prowadzimy superwizje rozwojowe i problemowe dla trenerów wewnętrznych.
 • Prowadzimy centra oceny i rozwoju (AC i DC) dla trenerów wewnętrznych.
 • Projektujemy procesy rekrutacyjne i wdrożeniowe na stanowiska trenerskie.
 • Wspieramy budowanie efektywnych procesów wdrożeniowych, szkoleniowych i rozwojowych w organizacjach.

PRZYKŁADOWE PROGRAMY AUTORSKIE:

 • Studium Zawodowe Trenera Biznesu – Kompleksowy program rozwojowy przygotowujący do roli trenera wewnętrznego.
 • Menedżer w roli trenera i Ekspert w roli trenera – Dwa programy szkoleniowe przygotowujące menedżerów i ekspertów w organizacjach do prowadzenie efektywnych szkoleń i warsztatów roboczych.
 • Warsztaty trenerskie – Warsztaty superwizyjne dla trenerów wewnętrznych.

Więcej informacji:

Rafał Szewczak – Dyrektor Programowy: