Alternatywa dla szkoleń – bezpłatne spotkanie warsztatowe

W organizacjach realizowane są różnorodne projekty szkoleniowe, często jednak nie przynoszą one spodziewanych skutków. Najczęściej jest to związane z tym, że istotą nieefektywności nie jest luka w wiedzy i umiejętnościach pracowników – a tylko w takich przypadkach szkolenia są skuteczne.

Często nieefektywność wynika z innych powodów – braku motywacji, nieefektywnych procesów organizacyjnych, braku zasobów czy niedrożnej komunikacji. W takich sytuacjach coaching grupowy
i zespołowy może być skuteczniejszym rozwiązaniem
, ponieważ angażuje pracowników w samodzielna poszukiwanie rozwiązań. Rozwiązania wypracowane przez samych pracowników mają zdecydowanie większą szanse na praktyczne wdrożenie niż nawet najciekawsze treści prezentowane przez dobrego trenera podczas szkolenia.

Zapraszamy Cię na 6-godzinne spotkanie warsztatowe, podczas którego zaprezentujemy możliwości
i zastosowania coachingu grupowego i zespołowego w organizacjach. Pokażemy, kiedy coaching może być dobrym rozwiązaniem i zademonstrujemy przykładową sesję coachingu grupowego.

CELE SPOTKANIA:

 • Prezentacja istoty coachingu grupowego i zespołowego.
 • Prezentacja przykładowych zastosowań coachingu grupowego i zespołowego w organizacjach.
 • Stworzenie okazji do doświadczenia na sobie przykładowej struktury coachingowej

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Istota i definicja coachingu grupowego i zespołowego
 • Warunki i możliwości zastosowania coachingu grupowego i zespołowego w organizacji
 • Modele i struktury wykorzystywane w procesach coachingu grupowego i zespołowego
 • Metoda aktywizująca przeżywanie w coachingu z menedżerami:
  • Sesja przygotowawcza
  • Sesja właściwa
 • Menedżer jako coach zespołowy
 • Przykładowe procesy coachingu zespołowego i grupowego

COACH PROWADZĄCY:

MICHAŁ BLOCH – Certyfikowany coach (Professional Certified Coach i CoachWise™), trener i superwizor coachingu, właściciel MB Communication oraz współwłaściciel Pracowni Coachingu NOVO.

Współautor Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego oraz Studium Zawodowego Coacha Biznesu. Psycholog, zrzeszony w International Coach Federation (ICF).

Specjalizuje się w coachingu wyższej kadry zarządzającej. Wspiera w rozwoju coachów i liderów. Pracuje jako coach zespołowy. Przygotowuje do akredytacji ICF.

Więcej informacji o prowadzącym.