fbpx

Coach Biznesu (I poziom) – kurs online

Start najbliższej edycji online 2-3 października 2021 r.
Ucz się z nami coachingu przez Internet. Przy zgłoszeniu już dziś nawet 1.000 zł taniej!
Napisz do nas i dowiedz się, jak uzyskać rabat!

Studium Zawodowe Coacha Biznesu to kompleksowy program szkoleniowy przygotowujący do roli coacha.
Kurs jest realizowany w 100% online.

 • Szukasz nowego pomysłu na swoją drogę zawodową?
 • Chciałbyś pomagać innym w zmianie i rozwoju?
 • Zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbyś zbudować dodatkowy strumień dochodów poza pracą na etacie?
 • Szukasz sposobu na pracę zdalną?

We wszystkich tych przypadkach coaching może być rozwiązaniem.

Szkoła coachingu - NOVO

Coaching jest metodą wspierania innych. Możesz go traktować jako zbiór technik i umiejętności, które świetnie pomagają w pracy lidera, trenera biznesu, terapeuty, psychologa, dietetyka, nauczyciela. Możesz go też traktować jako samodzielny zawód i traktować jako podstawowe lub dodatkowe źródło dochodu.

Coaching jako metoda świetnie nadaje się do pracy zdalnej. I to powoduje, że może Ci dać nowe możliwości pozyskiwania klientów i zarabiania. Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, jesteś freelancerem, czy w ogóle dopiero rozpoczynasz swoją drogę zawodową.

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY PRACY W ZAWODZIE COACHA?

Według Ogólnopolskiego Badania Coachów przeprowadzonego między lipcem 2019 a styczniem 2020 r. na grupie praktykujących 323 coachów, średnia stawka za 60 minutową sesję, w przypadku coachów z akredytacją wynosi 249 złotych (Źródło: PERSON.IN – test osobowości). To powoduje, że coaching, także online daje spore możliwości wygenerowania dodatkowego dochodu.

Coaching może być wsparciem w szerokim obszarze tematów osobistych i zawodowych. Mamy coaching kariery, przedsiębiorczości, zdrowia, menadżerski, coaching sportowy, marki osobistej, coaching rodzicielski, coaching języków obcych i wiele, wiele innych. Coaching świetnie nadaje się do łączenia z dotychczasowym zawodowym doświadczeniem i pasjami.

Coaching jest jedną z tych profesji, które pozwalają stosunkowo szybko rozpocząć pracę w zawodzie. Pierwszy poziom akredytacji coachingowej, potwierdzany przez największą międzynarodową organizację zrzeszającą coachów – International Coach Federation – można uzyskać po ukończeniu 60-godzinnego szkolenia, odbyciu 10 godzin mentor coachingu (tj. pracy z doświadczonym, akredytowanym coachem) oraz przeprowadzeniu 100 godzin sesji z realnymi klientami. To oznacza, że rozpoznawalny na całym świecie dokument potwierdzający kompetencje coachingowe można uzyskać w czasie 6-12 miesięcy.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji coachingowych, w tym również w biznesie. Jesteśmy pionierami w Polsce w zakresie coachingu grupowego o zespołowego.
 • Program jest zgodny z wymogami ICF i przygotowuje do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach. Program obejmuje 60 godzin kształcenia kompetencji coachingowych ICF.
 • W ramach Studium oferujemy 11 godzin mentor coachingu, w tym: 4 dwugodzinne sesje grupowe i 3 sesje indywidualne.
 • Zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie i trenerzy coachingu. Sesje mentor coachingu są prowadzone przez coachów na poziomie Professional Certified Coach i Master Certfied Coach. W tym przez Michała Bloch i Rafała Szewczaka.
 • W trakcie Studium prezentujemy różne specjalizacje coachingowe – life coaching, coaching kariery, coaching przedsiębiorczości i coaching biznesowy.
 • Absolwenci Studium otrzymują wsparcie w zakresie budowania praktyki coachingowej dzięki stażom w Studium Coacha i stażom u naszych Partnerów Biznesowych.
 • Absolwenci uzyskują ułatwienia w procesie ubiegania się o akredytację ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach), w tym: niższe opłaty akredytacyjne.

Szkolimy w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF).

Jakość naszej pracy została doceniona przez największą organizację zrzeszającą coachów na świecie – International Coach Federation. Studium Zawodowe Coacha Biznesu uzyskało akredytację ACTP (Accredited Coaching Training Program), co daje wiele korzyści naszym absolwentom przy staraniu się o akredytacje na poziomie ACC (Associate Certified Coach) oraz PCC (Professional Certified Coach).

akredytowana szkoła ICF, ACTP, akredytacja coacha, coachingowa

FORMUŁA ONLINE

Kurs jest realizowany zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz dedykowanej linii do telekonferencji. Dzięki temu możesz z nami pracować z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie:

 • Część merytoryczna jest realizowana w oparciu o platformę webinarową (Zoom). Prezentujemy nagrania sesji, sesje na żywo, omawiamy techniki i narzędzia pracy coacha. Uczestnicy pracują w parach ćwicząc sesje coachingowe.
 • Część ćwiczeniowo-praktyczna jest realizowana w oparciu o dedykowaną linię telefoniczną. Podczas sesji uczestnicy prowadzą sesję coachingowe pod okiem trenerów uzyskując informacje zwrotne na temat swoich umiejętności.
 • Uczestnicy uzyskują dostęp do platformy z materiałami kursowymi – nagraniami sesji, arkuszami do pracy z klientami, dodatkowymi materiałami.
 • Ponadto dla uczestników każdej edycji jest tworzona dedykowana zamknięta grupa na Facebooku, gdzie uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania prowadzącym i wzajemnie się inspirować.

O STUDIUM

Coaching jest doskonałą metodą pracy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i pełniej korzystać z własnego potencjału. Prowadzenie sesji coachingowych wymaga od coacha posiadania szeregu specjalistycznych kompetencji. Studium Zawodowe Coacha Biznesu powstało z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować, bądź już pracują z indywidualnymi Klientami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić moc, która nich tkwi.

Studium Zawodowe Coacha Biznesu jest kursem, który kończy się egzaminem i dyplomem ukończenia Studium Zawodowego Coacha Biznesu oraz Certyfikatem i tytułem Coacha Biznesu NOVO. Program kursu i końcowy egzamin jest zgodny z standardami International Coach Federation. Program przygotowuje do akredytacji na poziomie Associated Certified Coach (ACC).

Cykl zajęć trwa 6 miesięcy i obejmuje:

 • 60 godzin zegarowych zajęć kursu podstawowego (48 godzin webinarów merytorycznych, 12 godziny grupowych sesji telefonicznych),
 • 11 godzin zegarowych mentor coachingu (8 godzin mentor coachingu grupowego i 3 godziny mentor coachingu indywidualnego),
 • 10 godzin zegarowych indywidualnej pracy coachingowej w roli coacha i klienta /tzw. peer-coaching/,

Studium ma charakter praktyczny i warsztatowy. 80% zajęć to intensywny trening umiejętności, podczas których rozwijanych jest 11 kluczowych kompetencji International Coach Federation. Prezentowana podczas zajęć teoria podawana jest w ilości koniecznej do zrozumienia istoty coachingu i do skutecznej praktyki coachingowej, Podczas sesji wykorzystywane są różnorodne metody rozwojowe, tj. demonstracje sesji coachingowych, interwizja i superwizja sesji prowadzonych przez uczestników Studium.

Wszystkie zajęcia kursu podstawowego oraz wszystkie sesje mentor coachingu są realizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (ogółem 71 godzin zegarowych).

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych coachów International Coach Federation. Mentor coaching prowadzą coachowie z akredytacją na poziomie MCC (minimum 2500 godzin praktyki coachingowej) oraz PCC (minimum 500 godzin praktyki coachingowej).


Program kierowany jest do:

 • trenerów,
 • doradców zawodowych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy wspierają innych w relacji 1 na 1.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu. Prezentujemy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę coachingu. Podczas szkolenia ćwiczymy bazowe umiejętności coacha. Prezentujemy podstawowe techniki i modele coachingowe oraz wyjaśniamy, jak je zastosować w pracy z klientami. Uczestnicy mają możliwość doświadczania na sobie procesu coachingu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika i warunki coachingu.
 • Coaching a inne metody pracy w relacji indywidualnej.
 • Zastosowania coachingu.
 • Podstawowe umiejętności coacha – pętla coachingu.
 • Rola coachee w procesie coachingowym.
 • Relacja i partnerstwo w coachingu.
 • Proces coachingu:
  • Etapy i struktura procesu coachingowego.
  • Cele w procesie coachingowym – wizja, cele na proces coachingowy, cele na sesje.
  • Wizualizacja i praca z celami.
  • Praca z wartościami w coachingu.
  • Poziomy Diltsa
 • Przykłady programów coachingu.
 • Kodeks Etyczny i standardy zawodu coacha.

Podczas pierwszego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu.
 • Uzgodnienie kontraktu coachingu.
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w coachingu.

W trakcie modułu koncentrujemy się pogłębianiu wykorzystania umiejętności coacha do efektywnej pracy z klientami. Prezentujemy kolejny zestaw narzędzi do pracy coachingowej, jednakże nasza uwaga utrzymuje się w obszarze wykorzystania kompetencji coachingowych na wyższych poziomach.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Zadawanie mocnych pytań w coachingu.
 • Przegląd w coachingu.
 • Praca z metaforą w coachingu.
 • Praca z emocjami.
 • Słuchanie na wielu poziomach.
 • Gry i karty coachingowe.
 • Odzwierciedlanie, czyli lustro społeczne.
 • Praca na zasobach klienta i wzmacnianie.
 • Obecność coachingowa i „taniec” z klientem.
 • Zmiana perspektyw i praca z przestrzenią.
 • Bezpośrednia komunikacja w coachingu.
 • Elementy prowokatywne w coachingu.

Podczas drugiego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Obecność coachingowa.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań sięgających sedna.
 • Bezpośrednia komunikacja.
 • Budowanie świadomości.

Moduł jest realizowany z wykorzystaniem kontekstów – pracy w tzw. coachingu życiowym oraz coachingu kariery. W trakcie szkolenia uczymy wykorzystywaia specyficznych narzędzi i sposobów pracy w określonym kontekście – uwzględniając w szczególności aspekt postawy coacha. To jaki coach jest, jak postrzega klienta oraz jak formuje daną relację – decyduje nie tylko o specyfice tej relacji, jaką jest coaching, ale także o efektywności procesu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Life coaching:

 • Specyfika life coachingu.
 • Kim jest klient life coachingowy i jakie ma potrzeby?
 • Specyficzne narzędzia w pracy z klientem indywidualnym.
 • Indywidualny, a jednak biznesowy – obszary, które pojawiają się w life coachingu.
 • Przykładowe programy life coachingowe.
 • Rozkładanie akcentów w life coachingu.
 • Kontraktowanie i budowanie partnerstwa w life coachingu.
 • Perspektywa relacyjna i zadaniowa.

Coaching kariery:

 • Specyfika coachingu kariery.
 • Narzędzia career coacha.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.
 • Dodatkowe, niecoachingowe obszary wsparcia w rozwoju kariery.
 • Personal branding.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.

Coaching w obszarach:

 • Ograniczających przekonań.
 • Misji oraz Tożsamości.

Podczas trzeciego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Projektowanie działa.
 • Planowanie i wytyczanie celów.
 • Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.

Moduł dotyka specyfiki coachingu biznesowego. W trakcie szkolenia prezentujemy sposoby i narzędzia niezbędne do pracy ze specyficznymi wyzwaniami biznesowymi. Prezentowane techniki omawiamy w oparciu o nasze doświadczenia z pracy coachingowej w organizacjach. Uczestnicy mają możliwość obserwować sesje coachingu w biznesie, a także okazję do poznania podstaw budowania wizerunku coacha biznesowego i funkcjonowania na rynku w tym obszarze.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika coachingu w realiach biznesu.
 • Trójstronna relacja i kontraktowanie programów biznesowych.
 • Wizerunek coacha biznesowego.
 • Proces sprzedaży, sesje próbne.
 • Ustalanie efektywnych miar osiągnięcia celów biznesowych.
 • Przykładowe programy coachingowe.
 • Narzędzia oceny – ocena 360st oraz AC/DC jako miary efektywności przed i po procesie coachingu biznesowego.
 • Marketing w coachingu.
 • Jak funkcjonować jako coach na rynku – podstawy.

Podczas czwartego zjazdu koncentrujemy się na integracji wszystkich 11 Kluczowych Kompetencji Coacha wg ICF, co stanowi preludium do pracy w ramach PROGRAMU MENTOR COACHINGU.

Program Mentor Coachingu przygotowuje do egzaminu akredytacyjnego International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Program obejmuje 8 godzin mentor coachingu grupowego oraz 3 godziny mentor coachingu indywidualnego. Mentor coaching właśnie w takim zakresie jest jednym z warunków akredytacyjnych na poziomie ACC – więcej informacji na stronach ICF.

Mentor coaching grupowy jest realizowany w formie czterech 2-godzinnych grupowych teleklas i trzech 1-godzinnych indywidualnych sesji telefonicznych.

Moduły merytoryczne 1 – 4 odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9:00-13:30 za pośrednictwem oprogramowania do pracy zdalnej.

Teleklasy ćwiczeniowe i mentor coachingu odbywają się w tygodniu w godz. 17:30-19:30 za pośrednictwem dedykowanej linii do telekonferencji.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu jest:

 • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej,
 • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej,
 • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji.

Pozytywne przejście procesu rekrutacji – podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest: 1) motywacja do uczestnictwa w projekcie, 2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Proces rekrutacji oparty jest na wywiadzie prowadzonym przez doświadczonego mentor coacha i superwizora coachingu.

Szczegółowe warunki określające:

 • potwierdzenia uczestnictwa w programie,
 • ukończenia programu,
 • zasad rezygnacji z uczestnictwa w programie,
 • odwołania programu,

są opisane w Formularzu Zgłoszeniowym, który otrzymasz, kiedy napiszesz do nas.

Koszt uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu wynosi 6.950 zł (z VAT). Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Warto zapisywać się z wyprzedzeniem. Napisz do nas i dowiedz się uzyskać rabat nawet do 1.000 zł.

Dodatkowe rabaty możesz uzyskać przy płatności jednorazowej i zgłoszeniach grupowych.
Powyższe rabaty nie łączą się ze specjalnymi kuponami rabatowymi.
Płatności można rozkładać na raty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o rabatach i systemie płatności.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Zawodowego Coacha Biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja online - 7 (39) edycja (październik 2021)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 2-3 października 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 23-24 października 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING: 20-21 listopada 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY: 18-19 grudnia 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 15-16 stycznia 2022 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 12-13 lutego 2022 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 13 października (środa), 2 listopada (wtorek), 1 grudnia (środa), 11 stycznia (wtorek), 26 stycznia (środa), 22 lutego (wtorek) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 15 marca (wtorek), 30 marca (środa), 12 kwietnia (wtorek), 27 kwietnia (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja online - 6 (38) edycja (maj 2021)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 8-9 maja 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 29-30 maja 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING: 19-20 czerwca r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY: 10-11 lipca 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 28-29 sierpnia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 18-19 września 2021 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 18 maja (wtorek), 9 czerwca (środa), 29 czerwca (wtorek), 21 lipca (środa), 7 września (wtorek), 29 września (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 12 października (wtorek), 27 października (środa), 9 listopada (wtorek), 24 listopada (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja online - 5 (37) edycja (styczeń 2021)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 16-17 stycznia 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 13-14 lutego 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING: 6-7 marca 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY: 10-11 kwietnia 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 25-25 kwietnia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 22-23 maja 2021 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 28 stycznia (czwartek), 24 lutego (środa), 16 marca (wtorek), 21 kwietnia (środa), 12 maja (środa), 27 maja (czwartek) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 8 czerwca (wtorek), 22 czerwca (wtorek), 7 lipca (środa), 14 lipca (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja online - 4 (36) edycja (styczeń 2021)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 16-17 stycznia 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 13-14 lutego 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING: 6-7 marca 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY: 10-11 kwietnia 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 25-25 kwietnia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 22-23 maja 2021 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 28 stycznia (czwartek), 24 lutego (środa), 16 marca (wtorek), 21 kwietnia (środa), 12 maja (środa), 27 maja (czwartek) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 8 czerwca (wtorek), 22 czerwca (wtorek), 7 lipca (środa), 14 lipca (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja online - 3 (35) edycja (wrzesień 2020)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE (1): 26 września 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE (2): 27 września 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI (1): 24 października 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI (2): 25 października 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING (1): 21 listopada 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING (2): 22 listopada 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY (1): 12 grudnia 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY (2): 13 grudnia 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (1): 9 stycznia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2): 10 stycznia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE (1): 6 lutego 2020 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE (2): 7 lutego 2020 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 6 października (wtorek), 5 listopada (czwartek), 1 grudnia (wtorek), 17 grudnia (czwartek), 19 stycznia (wtorek), 17 lutego (środa) – zawsze o godz. 17:00
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 2 marzec (wtorek), 17 marzec (środa), 31 marzec (środa), 13 kwietnia (wtorek) – zawsze o godz. 17:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na nasz numer fax: (89) 679 53 54 lub adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.