fbpx

Coach Biznesu (I poziom) – kurs online

Start najbliższej edycji online 16-17 stycznia 2020 r.
Ucz się z nami coachingu przez Internet. Przy zgłoszeniu już dziś nawet 1.500 zł taniej!
Napisz do nas i dowiedz się, jak uzyskać rabat!

Studium Zawodowe Coacha Biznesu to kompleksowy program szkoleniowy przygotowujący do roli coacha.
Kurs jest realizowany w 100% online.

 • Szukasz nowego pomysłu na swoją drogę zawodową?
 • Chciałbyś pomagać innym w zmianie i rozwoju?
 • Zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbyś zbudować dodatkowy strumień dochodów poza pracą na etacie?
 • Szukasz sposobu na pracę zdalną?

We wszystkich tych przypadkach coaching może być rozwiązaniem.

Szkoła coachingu - NOVO

Coaching jest metodą wspierania innych. Możesz go traktować jako zbiór technik i umiejętności, które świetnie pomagają w pracy lidera, trenera biznesu, terapeuty, psychologa, dietetyka, nauczyciela. Możesz go też traktować jako samodzielny zawód i traktować jako podstawowe lub dodatkowe źródło dochodu.

Coaching jako metoda świetnie nadaje się do pracy zdalnej. I to powoduje, że może Ci dać nowe możliwości pozyskiwania klientów i zarabiania. Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, jesteś freelancerem, czy w ogóle dopiero rozpoczynasz swoją drogę zawodową.

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY PRACY W ZAWODZIE COACHA?

Według Ogólnopolskiego Badania Coachów przeprowadzonego między lipcem 2019 a styczniem 2020 r. na grupie praktykujących 323 coachów, średnia stawka za 60 minutową sesję, w przypadku coachów z akredytacją wynosi 249 złotych (Źródło: PERSON.IN – test osobowości). To powoduje, że coaching, także online daje spore możliwości wygenerowania dodatkowego dochodu.

Coaching może być wsparciem w szerokim obszarze tematów osobistych i zawodowych. Mamy coaching kariery, przedsiębiorczości, zdrowia, menadżerski, coaching sportowy, marki osobistej, coaching rodzicielski, coaching języków obcych i wiele, wiele innych. Coaching świetnie nadaje się do łączenia z dotychczasowym zawodowym doświadczeniem i pasjami.

Coaching jest jedną z tych profesji, które pozwalają stosunkowo szybko rozpocząć pracę w zawodzie. Pierwszy poziom akredytacji coachingowej, potwierdzany przez największą międzynarodową organizację zrzeszającą coachów – International Coach Federation – można uzyskać po ukończeniu 60-godzinnego szkolenia, odbyciu 10 godzin mentor coachingu (tj. pracy z doświadczonym, akredytowanym coachem) oraz przeprowadzeniu 100 godzin sesji z realnymi klientami. To oznacza, że rozpoznawalny na całym świecie dokument potwierdzający kompetencje coachingowe można uzyskać w czasie 6-12 miesięcy.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji coachingowych, w tym również w biznesie. Jesteśmy pionierami w Polsce w zakresie coachingu grupowego o zespołowego.
 • Program jest zgodny z wymogami ICF i przygotowuje do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach. Program obejmuje 60 godzin kształcenia kompetencji coachingowych ICF.
 • W ramach Studium oferujemy 11 godzin mentor coachingu, w tym: 4 dwugodzinne sesje grupowe i 3 sesje indywidualne.
 • Zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie i trenerzy coachingu. Sesje mentor coachingu są prowadzone przez coachów na poziomie Professional Certified Coach i Master Certfied Coach. W tym przez Michała Bloch i Rafała Szewczaka.
 • W trakcie Studium prezentujemy różne specjalizacje coachingowe – life coaching, coaching kariery, coaching przedsiębiorczości i coaching biznesowy.
 • Absolwenci Studium otrzymują wsparcie w zakresie budowania praktyki coachingowej dzięki stażom w Studium Coacha i stażom u naszych Partnerów Biznesowych.
 • Absolwenci uzyskują ułatwienia w procesie ubiegania się o akredytację ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach), w tym: niższe opłaty akredytacyjne.

Szkolimy w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF).

Jakość naszej pracy została doceniona przez największą organizację zrzeszającą coachów na świecie – International Coach Federation. Studium Zawodowe Coacha Biznesu uzyskało akredytację ACTP (Accredited Coaching Training Program), co daje wiele korzyści naszym absolwentom przy staraniu się o akredytacje na poziomie ACC (Associate Certified Coach) oraz PCC (Professional Certified Coach).

FORMUŁA ONLINE

Kurs jest realizowany zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz dedykowanej linii do telekonferencji. Dzięki temu możesz z nami pracować z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie:

 • Część merytoryczna jest realizowana w oparciu o platformę webinarową (Zoom). Prezentujemy nagrania sesji, sesje na żywo, omawiamy techniki i narzędzia pracy coacha. Uczestnicy pracują w parach ćwicząc sesje coachingowe.
 • Część ćwiczeniowo-praktyczna jest realizowana w oparciu o dedykowaną linię telefoniczną. Podczas sesji uczestnicy prowadzą sesję coachingowe pod okiem trenerów uzyskując informacje zwrotne na temat swoich umiejętności.
 • Uczestnicy uzyskują dostęp do platformy z materiałami kursowymi – nagraniami sesji, arkuszami do pracy z klientami, dodatkowymi materiałami.
 • Ponadto dla uczestników każdej edycji jest tworzona dedykowana zamknięta grupa na Facebooku, gdzie uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania prowadzącym i wzajemnie się inspirować.

O STUDIUM

Coaching jest doskonałą metodą pracy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i pełniej korzystać z własnego potencjału. Prowadzenie sesji coachingowych wymaga od coacha posiadania szeregu specjalistycznych kompetencji. Studium Zawodowe Coacha Biznesu powstało z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować, bądź już pracują z indywidualnymi Klientami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić moc, która nich tkwi.

Studium Zawodowe Coacha Biznesu jest kursem, który kończy się egzaminem i dyplomem ukończenia Studium Zawodowego Coacha Biznesu oraz Certyfikatem i tytułem Coacha Biznesu NOVO. Program kursu i końcowy egzamin jest zgodny z standardami International Coach Federation. Program przygotowuje do akredytacji na poziomie Associated Certified Coach (ACC).

Cykl zajęć trwa 6 miesięcy i obejmuje:

 • 60 godzin zegarowych zajęć kursu podstawowego (48 godzin webinarów merytorycznych, 12 godziny grupowych sesji telefonicznych),
 • 11 godzin zegarowych mentor coachingu (8 godzin mentor coachingu grupowego i 3 godziny mentor coachingu indywidualnego),
 • 10 godzin zegarowych indywidualnej pracy coachingowej w roli coacha i klienta /tzw. peer-coaching/,

Studium ma charakter praktyczny i warsztatowy. 80% zajęć to intensywny trening umiejętności, podczas których rozwijanych jest 11 kluczowych kompetencji International Coach Federation. Prezentowana podczas zajęć teoria podawana jest w ilości koniecznej do zrozumienia istoty coachingu i do skutecznej praktyki coachingowej, Podczas sesji wykorzystywane są różnorodne metody rozwojowe, tj. demonstracje sesji coachingowych, interwizja i superwizja sesji prowadzonych przez uczestników Studium.

Wszystkie zajęcia kursu podstawowego oraz wszystkie sesje mentor coachingu są realizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (ogółem 71 godzin zegarowych).

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych coachów International Coach Federation. Mentor coaching prowadzą coachowie z akredytacją na poziomie MCC (minimum 2500 godzin praktyki coachingowej) oraz PCC (minimum 500 godzin praktyki coachingowej).


Program kierowany jest do:

 • trenerów,
 • doradców zawodowych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy wspierają innych w relacji 1 na 1.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu. Prezentujemy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę coachingu. Podczas szkolenia ćwiczymy bazowe umiejętności coacha. Prezentujemy podstawowe techniki i modele coachingowe oraz wyjaśniamy, jak je zastosować w pracy z klientami. Uczestnicy mają możliwość doświadczania na sobie procesu coachingu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika i warunki coachingu.
 • Coaching a inne metody pracy w relacji indywidualnej.
 • Zastosowania coachingu.
 • Podstawowe umiejętności coacha – pętla coachingu.
 • Rola coachee w procesie coachingowym.
 • Relacja i partnerstwo w coachingu.
 • Proces coachingu:
  • Etapy i struktura procesu coachingowego.
  • Cele w procesie coachingowym – wizja, cele na proces coachingowy, cele na sesje.
  • Wizualizacja i praca z celami.
  • Praca z wartościami w coachingu.
  • Poziomy Diltsa
 • Przykłady programów coachingu.
 • Kodeks Etyczny i standardy zawodu coacha.

Podczas pierwszego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu.
 • Uzgodnienie kontraktu coachingu.
 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w coachingu.

W trakcie modułu koncentrujemy się pogłębianiu wykorzystania umiejętności coacha do efektywnej pracy z klientami. Prezentujemy kolejny zestaw narzędzi do pracy coachingowej, jednakże nasza uwaga utrzymuje się w obszarze wykorzystania kompetencji coachingowych na wyższych poziomach.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Zadawanie mocnych pytań w coachingu.
 • Przegląd w coachingu.
 • Praca z metaforą w coachingu.
 • Praca z emocjami.
 • Słuchanie na wielu poziomach.
 • Gry i karty coachingowe.
 • Odzwierciedlanie, czyli lustro społeczne.
 • Praca na zasobach klienta i wzmacnianie.
 • Obecność coachingowa i „taniec” z klientem.
 • Zmiana perspektyw i praca z przestrzenią.
 • Bezpośrednia komunikacja w coachingu.
 • Elementy prowokatywne w coachingu.

Podczas drugiego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Obecność coachingowa.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań sięgających sedna.
 • Bezpośrednia komunikacja.
 • Budowanie świadomości.

Moduł jest realizowany z wykorzystaniem kontekstów – pracy w tzw. coachingu życiowym oraz coachingu kariery. W trakcie szkolenia uczymy wykorzystywaia specyficznych narzędzi i sposobów pracy w określonym kontekście – uwzględniając w szczególności aspekt postawy coacha. To jaki coach jest, jak postrzega klienta oraz jak formuje daną relację – decyduje nie tylko o specyfice tej relacji, jaką jest coaching, ale także o efektywności procesu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Life coaching:

 • Specyfika life coachingu.
 • Kim jest klient life coachingowy i jakie ma potrzeby?
 • Specyficzne narzędzia w pracy z klientem indywidualnym.
 • Indywidualny, a jednak biznesowy – obszary, które pojawiają się w life coachingu.
 • Przykładowe programy life coachingowe.
 • Rozkładanie akcentów w life coachingu.
 • Kontraktowanie i budowanie partnerstwa w life coachingu.
 • Perspektywa relacyjna i zadaniowa.

Coaching kariery:

 • Specyfika coachingu kariery.
 • Narzędzia career coacha.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.
 • Dodatkowe, niecoachingowe obszary wsparcia w rozwoju kariery.
 • Personal branding.
 • Przykładowe programy coachingu kariery.

Coaching w obszarach:

 • Ograniczających przekonań.
 • Misji oraz Tożsamości.

Podczas trzeciego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Projektowanie działa.
 • Planowanie i wytyczanie celów.
 • Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.

Moduł dotyka specyfiki coachingu biznesowego. W trakcie szkolenia prezentujemy sposoby i narzędzia niezbędne do pracy ze specyficznymi wyzwaniami biznesowymi. Prezentowane techniki omawiamy w oparciu o nasze doświadczenia z pracy coachingowej w organizacjach. Uczestnicy mają możliwość obserwować sesje coachingu w biznesie, a także okazję do poznania podstaw budowania wizerunku coacha biznesowego i funkcjonowania na rynku w tym obszarze.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika coachingu w realiach biznesu.
 • Trójstronna relacja i kontraktowanie programów biznesowych.
 • Wizerunek coacha biznesowego.
 • Proces sprzedaży, sesje próbne.
 • Ustalanie efektywnych miar osiągnięcia celów biznesowych.
 • Przykładowe programy coachingowe.
 • Narzędzia oceny – ocena 360st oraz AC/DC jako miary efektywności przed i po procesie coachingu biznesowego.
 • Marketing w coachingu.
 • Jak funkcjonować jako coach na rynku – podstawy.

Podczas czwartego zjazdu koncentrujemy się na integracji wszystkich 11 Kluczowych Kompetencji Coacha wg ICF, co stanowi preludium do pracy w ramach PROGRAMU MENTOR COACHINGU.

Program Mentor Coachingu przygotowuje do egzaminu akredytacyjnego International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Program obejmuje 8 godzin mentor coachingu grupowego oraz 3 godziny mentor coachingu indywidualnego. Mentor coaching właśnie w takim zakresie jest jednym z warunków akredytacyjnych na poziomie ACC – więcej informacji na stronach ICF.

Mentor coaching grupowy jest realizowany w formie czterech 2-godzinnych grupowych teleklas i trzech 1-godzinnych indywidualnych sesji telefonicznych.

Moduły merytoryczne 1 – 4 odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9:00-13:30 za pośrednictwem oprogramowania do pracy zdalnej.

Teleklasy ćwiczeniowe i mentor coachingu odbywają się w tygodniu w godz. 17:30-19:30 za pośrednictwem dedykowanej linii do telekonferencji.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu jest:

 • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej,
 • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej,
 • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji.

Pozytywne przejście procesu rekrutacji – podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest: 1) motywacja do uczestnictwa w projekcie, 2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Proces rekrutacji oparty jest na wywiadzie prowadzonym przez doświadczonego mentor coacha i superwizora coachingu.

Szczegółowe warunki określające:

 • potwierdzenia uczestnictwa w programie,
 • ukończenia programu,
 • zasad rezygnacji z uczestnictwa w programie,
 • odwołania programu,

są opisane w Formularzu Zgłoszeniowym, który otrzymasz, kiedy napiszesz do nas.

Koszt uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu wynosi 6.950 zł (z VAT). Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Warto zapisywać się z wyprzedzeniem. Napisz do nas i dowiedz się uzyskać rabat nawet do 1.000 zł.

Dodatkowe rabaty możesz uzyskać przy płatności jednorazowej i zgłoszeniach grupowych.
Powyższe rabaty nie łączą się ze specjalnymi kuponami rabatowymi.
Płatności można rozkładać na raty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o rabatach i systemie płatności.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Zawodowego Coacha Biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja online - 4 (36) edycja (styczeń 2021)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE: 16-17 stycznia 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI: 13-14 lutego 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING: 6-7 marca 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY: 10-11 kwietnia 2021 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 25-25 kwietnia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE: 22-23 maja 2021 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 28 stycznia (czwartek), 24 lutego (środa), 16 marca (wtorek), 21 kwietnia (środa), 12 maja (środa), 27 maja (czwartek) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 8 czerwca (wtorek), 22 czerwca (wtorek), 7 lipca (środa), 14 lipca (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja online - 3 (35) edycja (wrzesień 2020)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE (1): 26 września 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE (2): 27 września 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI (1): 24 października 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI (2): 25 października 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING (1): 21 listopada 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING (2): 22 listopada 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY (1): 12 grudnia 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY (2): 13 grudnia 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (1): 9 stycznia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2): 10 stycznia 2021 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE (1): 6 lutego 2020 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE (2): 7 lutego 2020 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 6 października (wtorek), 5 listopada (czwartek), 1 grudnia (wtorek), 17 grudnia (czwartek), 19 stycznia (wtorek), 17 lutego (środa) – zawsze o godz. 17:00
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 2 marzec (wtorek), 17 marzec (środa), 31 marzec (środa), 13 kwietnia (wtorek) – zawsze o godz. 17:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja online - 1 (33) i 2 (34) edycja (maj 2020)

 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE (1): 23 maja 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 1. NARZĘDZIA I TECHNIKI COACHINGOWE (2): 24 maja 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI (1): 13 czerwca 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. COACHING – POGŁĘBIANIE UMIEJĘTNOŚCI (2): 14 czerwca 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING (1): 27 czerwca 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – LIFE COACHING (2): 28 czerwca 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY (1): 11 lipca 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. POSTAWA COACHA – COACHING KARIERY (2): 12 lipca 2020 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (1): 22 sierpnia 2020 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2): 23 sierpnia 2020 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE (1): 12 września 2020 r. 9:00-13:30
 • Moduł 4. OBSZARY SPECJALIZACJI – COACHING W BIZNESIE (1): 13 września 2020 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 3 czerwca (środa), 17 czerwca (środa), 1 lipca (środa), 15 lipca (środa), 26 sierpnia (środa), 15 września (wtorek) – zawsze o godz. 17:00
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 22 września (wtorek), 7 października (środa), 20 października (wtorek), 4 listopada (środa) – zawsze o godz. 17:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na nasz numer fax: (89) 679 53 54 lub adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.