Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego

Start najbliższej edycji 20-21 maja 2023 r. Wszystkie zajęcia przez internet.
Zapisz się już dzisiaj i skorzystaj z atrakcyjnego rabatu – nawet 1.500 zł taniej przy wczesnym zapisie.

Coaching jest doskonałą metodą pracy z grupami i zespołami, ale wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności coacha czy trenera. Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego powstała z myślą o tych wszystkich, którzy pracują z grupami i zespołami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić potencjał, który tkwi w grupie.

Program kierowany jest do:

 • coachów,
 • trenerów,
 • psychologów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • animatorów grup,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy pracują z zespołami i grupami.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

Pierwsza szkoła coachingu zespołowego i grupowego w Polsce.

SPRAWDZONE TECHNIKI
Wszystkie prezentowane techniki i narzędzia sprawdziliśmy w realnych procesach coachingowych, zarówno z klientami indywidualnymi, jak i organizacjami.

GWARANCJA JAKOŚCI
Dajemy 100% gwarancji zadowolenia, a jeśli nie spełnimy Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

GODZINY CCE
24 godziny CEE, które można wykorzystać do odnowienia akredytacji w ICF.

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą superwizorzy i akredytowani coachowie. Autorzy pierwszego w Polsce podręcznika o coachingu grupowym i coachingu zespołowym.

STANDARDY ICF
Program jest oparty na Kluczowych Kompetencjach International Coach Federation, największej organizacji zrzeszającej coachów na świecie.

60 GODZIN SZKOLENIA
Intensywne 8 zjazdów online poświęconych coachingowi zespołowemu i grupowemu.

ZAJĘCIA REALIZOWANY W 100% ONLINE
Uczysz się z nami niezależnie od tego, w jakiej części świata mieszkasz. Bez dodatkowych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

CELE SZKOŁY

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha zespołowego i grupowego, w tym w szczególności:

 • Rozwój umiejętności coachingowych w pracy z grupami i zespołami.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi i technik stymulujących pracę grup i zespołów.
 • Stworzenie okazji do doświadczenia na sobie coachingu grupowego i zespołowego.
 • Prezentacja przykładowych wdrożonych programów coachingu zespołowego i grupowego.
 • Wsparcie na etapie wdrażania nabytych umiejętności.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu grupowego. Prezentujemy podstawowe zasady pracy z grupą coachingową oraz wyjaśniamy różnicę pomiędzy coachingiem grupowym a innymi metodami pracy z grupami. Podczas szkolenia ćwiczymy podstawowe umiejętności coacha. Prezentujemy procesy coachingu grupowego oparte o powtarzające się metody. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć na sobie różnych metod wykorzystywanych w procesach coachingu grupowego.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika i warunki coachingu grupowego.
 • Coaching grupowy a inne metody pracy z grupami.
 • Zastosowania coachingu grupowego.
 • Podstawowe umiejętności coacha grupowego – umiejętności coachingowe i umiejętności trenerskie.
 • Rola innych uczestników grupy w procesie coachingowym.
 • Struktura procesu coachingu grupowego opartego o powtarzające się struktury.
 • Struktura sesji coachingu grupowego – sesja przygotowawcza i sesja właściwa.
 • Metody wykorzystywane w coachingu grupowym – Metoda aktywizującą przeżywanie
 • Metody wykorzystywane w sesjach przygotowawczych – Schemat Thomanna.

Moduł wprowadza w tematykę coachingu grupowego. Prezentujemy podstawowe zasady pracy z grupą coachingową oraz wyjaśniamy różnicę pomiędzy coachingiem grupowym a innymi metodami pracy z grupami. Podczas szkolenia ćwiczymy podstawowe umiejętności coacha. Prezentujemy procesy coachingu grupowego oparte o powtarzające się metody. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć na sobie różnych metod wykorzystywanych w procesach coachingu grupowego.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Metody wykorzystywane w coachingu grupowym:
  • Grupy Balinta.
  • Action Learning.
  • Metoda Analizy Grupowej.
  • Sesje oparte na procesie.
 • Metody wykorzystywane w sesjach przygotowawczych:
  • Praca z systemem.

W trakcie modułu prezentujemy coaching grupowy oparty na warsztatach GROW. To jest specyficzny rodzaj coachingu grupowego, gdzie każda sesja wygląda inaczej. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć na sobie procesu coachingu grupowego. Omawiamy i projektujemy przykładowe procesy coachingu grupowego.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Struktura coachingu grupowego opartego na warsztatach GROW.
 • Archetypy i praca z metaforą w coachingu grupowym.
 • Techniki wykorzystywane w coachingu grupowym:
  • Praca z wizją i celami w coachingu grupowym.
  • Praca z wartościami w coachingu grupowym.
  • Praca z zasobami i ograniczeniami.
  • Praca z opcjami.
  • Planowanie działań i znaczenie zadań domowych.

W trakcie modułu prezentujemy coaching grupowy oparty na warsztatach GROW. To jest specyficzny rodzaj coachingu grupowego, gdzie każda sesja wygląda inaczej. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć na sobie procesu coachingu grupowego. Omawiamy i projektujemy przykładowe procesy coachingu grupowego.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Przykłady programów coachingu grupowego opartego na warsztatach GROW.
 • Łączenie coachingu grupowego opartego na warsztatach GROW i opartego na powtarzających się strukturach.
 • Różnice w pracy w kontakcie bezpośrednim i pracy online.
 • Coaching grupowy jako usługa.

Moduł jest realizowany z wykorzystaniem technik coachingu zespołowego. W trakcie szkolenia prezentujemy techniki pracy z zespołem w kryzysie. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Istota i warunki coachingu zespołowego
 • Coaching zespołowy a inne metody pracy z zespołem
 • Poziomy pracy w coachingu zespołowym – poziom zadaniowy i poziom relacyjny
 • Zastosowania coachingu zespołowego
 • Umiejętności wykorzystywane w coachingu zespołowym:
  • Kluczowe kompetencje coacha wg standardów ICF
  • Praca na procesie grupowym
 • Budowanie relacji i wstępna diagnoza sytuacji w zespole:
  • Analiza pola sił i wykorzystanie kart coachingowych
  • Diagnoza w oparciu o ustawienie systemowe
 • Warsztaty wartości:
  • Diagnozowanie relacji w zespole w oparciu o wartości
  • Moderowanie rozmowy o relacjach

Moduł jest realizowany z wykorzystaniem technik coachingu zespołowego. W trakcie szkolenia prezentujemy techniki pracy z zespołem w kryzysie. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Model dysfunkcji w zespole:
  • Model 5 dysfunkcji
  • Diagnoza dysfunkcji
 • Strategie przezwyciężania dysfunkcji zespołowych:
  • Praca nad zaufaniem – profilowanie zespołu w oparciu o iP121
  • Praca nad otwartością w zespole
 • Przywództwo zespołowe – dostosowywanie stylu pracy z zespołem

Moduł jest kontynuacją modułu 6. Moduł jest realizowany z wykorzystaniem technik coachingu zespołowego. W trakcie szkolenia prezentujemy techniki pracy z zespołem w kryzysie. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Historia zespołu i praca z symbolem
 • Strategie przezwyciężania dysfunkcji zespołowych – ciąg dalszy:
  • Praca nad zaangażowaniem
  • PEZ – Sesje informacji zwrotnych
  • Praca w obszarze wyników

W trakcie szkolenia pracujemy z rzeczywistym oraz hipotetycznym zespołem. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami. Uczestnicy wcielają się w rolę coachów i ćwiczą umiejętności pracy z zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Systemowy coaching zespołowy
 • Wyniki badań dotyczących efektywnych zespołów – Zespoły X
 • Model GROW jako struktura procesu i sesji w coachingu zespołowym
 • Praca z zespołem – poziom relacyjnym i zadaniowym:
  • Uzgadnianie celów zespołowych.
  • Karta wyzwań
  • Karta zespołu
  • Tworzenie mapy zasobów zespołu
 • Techniki stymulujące wzrost efektywności zadaniowej:
  • Myślenie wizualne i gamestorming
  • Human Performance Improvement jako model pracy z zespołem
  • Techniki twórcze w pracy z zespołem

Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego przygotuje Cię do pracy coacha zespołowego i grupowego.

 • Jakość szkoły potwierdzona przez International Coach Federation.
 • Uczestnicy, którzy ukończą kurs zdobywają 24 godzin Continuing Coach Education (CCE), które można wykorzystać do odnowienia akredytacji ACC i PCC.
 • Dla osób zaintersowanych dodatkowe godziny mentor coachingu po atrakcyjnych cenach.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego wynosi 10.950 zł brutto.

Oferta rabatowa na edycję startującą w listopadzie:

 • Nawet 1.500 zł rabatu przy wczesnym zgłoszeniu i jednorazowej płatności -> Napisz do nas i dowiedz się, jaki rabat możesz uzyskać!
 • Przy 2 lub 3 osobach dodatkowe rabaty.

Moduł podstawowy obejmuje:

 • 4 moduły o coachingu grupowym.
 • 4 moduły o coachingu zespołowym.
 • Dostęp do zamkniętej grupy superwizyjnej.
 • Indywidualna superwizja w ramach procesu certyfikacji Team & Group Certified Coach (TGCC).
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja online – edycja 33 (maj 2023)

COACHING GRUPOWY:

 • Moduł 1. ISTOTA I STRUKTURA PROCESÓW COACHINGU GRUPOWEGO: 20-21 maja 2023 r. 
 • Moduł 2. SPECYFICZNE TECHNIKI W COACHINGU GRUPOWYM: 17-18 czerwca 2023 r. 
 • Moduł 3. WARSZTATY OPARTE O GROW: 1-2 lipca 2023 r. 
 • Moduł 4. PROJEKTOWANIE PROCESÓW COACHINGU GRUPOWEGO: 2-3 września 2023 r.

COACHING ZESPOŁOWY:

 • Moduł 5. DIAGNOZOWANIE ZESPOŁU W KRYZYSIE: 23-24 września 2023 r.
 • Moduł 6. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 1: 14-15 października 2023 r.
 • Moduł 7. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 2: 4-5 listopada 2023 r.
 • Moduł 8. BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW – TRENING: 25-26 listopada 2023 r.

Zajęcia odbywają się każdorazowo w godzinach 9:00-13:30.


EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja online – edycja 32 (listopad 2022)

COACHING GRUPOWY:

 • Moduł 1. ISTOTA I STRUKTURA PROCESÓW COACHINGU GRUPOWEGO: 26-27 listopada 2022 r. 
 • Moduł 2. SPECYFICZNE TECHNIKI W COACHINGU GRUPOWYM: 17-18 grudnia 2022 r. 
 • Moduł 3. WARSZTATY OPARTE O GROW: 7-8 stycznia 2023 r. 
 • Moduł 4. PROJEKTOWANIE PROCESÓW COACHINGU GRUPOWEGO: 28-29 stycznia 2023 r.

COACHING ZESPOŁOWY:

 • Moduł 5. DIAGNOZOWANIE ZESPOŁU W KRYZYSIE: 18-19 lutego 2023 r.
 • Moduł 6. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 1: 11-12 marca 2023 r.
 • Moduł 7. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 2: 1-2 kwietnia 2023 r.
 • Moduł 8. BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW – TRENING: 22-23 kwietnia 2023 r.

Zajęcia odbywają się każdorazowo w godzinach 9:00-13:30.

Edycja online – edycja 31 (czerwiec 2022)

COACHING GRUPOWY:

 • Moduł 1. ISTOTA I STRUKTURA PROCESÓW COACHINGU GRUPOWEGO: 4-5 czerwca 2022 2022 r. 
 • Moduł 2. SPECYFICZNE TECHNIKI W COACHINGU GRUPOWYM: 25-26 czerwca 2022 r. 
 • Moduł 3. WARSZTATY OPARTE O GROW: 9-10 lipca 2022 r. 
 • Moduł 4. PROJEKTOWANIE PROCESÓW COACHINGU GRUPOWEGO: 3-4 września 2022 r.

COACHING ZESPOŁOWY:

 • Moduł 5. DIAGNOZOWANIE ZESPOŁU W KRYZYSIE: 1-2 października 2022 r.
 • Moduł 6. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 1: 22-23 października 2022 r.
 • Moduł 7. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 2: 19-20 listopada 2022 r.
 • Moduł 8. BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW – TRENING: 10-11 grudnia 2022 r.

Zajęcia odbywają się każdorazowo w godzinach 9:00-13:30.


EDYCJE ZAKOŃCZONE

 • Edycja online – 30 edycja (grudzień 2021)
 • Edycja online – 29 edycja (lipiec 2021)
 • Edycja online – 28 edycja (styczeń 2021)
 • Edycja online – 27 edycja (lipiec 2020)
 • Warszawa – 26 edycja (maj 2020)
 • Warszawa – 25 edycja (luty 2020)
 • Warszawa – 24 edycja (wrzesień 2019)
 • Warszawa – 23 edycja (kwiecień 2019)
 • Warszawa – 22 edycja (grudzień 2018)
 • Warszawa – 21 edycja (wrzesień 2018)
 • Warszawa – 20 edycja (maj 2018)
 • Warszawa – 19 edycja (luty 2018)
 • Warszawa – 18 edycja (listopad 2017)
 • Warszawa – 17 edycja (wrzesień 2017)
 • Warszawa – 16 edycja (czerwiec 2017)
 • Warszawa – 15 edycja (kwiecień 2017)
 • Warszawa – 14 edycja (styczeń 2017)
 • Warszawa – 13 edycja (październik 2016)
 • Warszawa – 12 edycja (maj 2016)
 • Warszawa – 11 edycja (luty 2016)
 • Warszawa – 10 edycja (listopad 2015)
 • Warszawa – 9 edycja (wrzesień 2015)
 • Warszawa – 8 edycja (czerwiec 2015)
 • Warszawa – 7 edycja (czerwiec 2015)
 • Warszawa – 6 edycja (luty 2015)
 • Warszawa – 5 edycja (listopad 2014)
 • Warszawa – 4 edycja (wrzesień 2014)
 • Warszawa – 3 edycja (marzec 2014)
 • Warszawa – 2 edycja (styczeń 2014)
 • Warszawa – 1 edycja (październik 2013)
Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na nasz numer fax: (89) 679 53 54 lub adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

"JAK POMÓC SOBIE I INNYM? 5 KROKÓW, by samodzielnie polepszyć swój związek, karierę i samopoczucie!"