Trauma Informed Coaching

Start najbliższej edycji 26-27 października 2024 r. Wszystkie zajęcia przez internet.
Zapisz się już dzisiaj i skorzystaj z atrakcyjnego rabatu – nawet 1.500 zł taniej przy wczesnym zapisie.

Wszystkie nasze szkoły i procesy coachingowe prowadzimy w duchu Trauma-Informed Coaching (coaching świadomy traumy).
Statystyki pokazują, że nawet 57 % osób w populacji doświadczyło traumy na różnych etapach swojego życia. Część z nich ponosi  jej konsekwencje w życiu dorosłym.

Coach pracujący z klientami w relacji indywidualnej, grupowej lub coachingu zespołowym będzie spotykał się z osobami doświadczającymi skutków traumy. Powinien zatem wiedzieć,  jak budować wspierające, bezpieczne środowisko, które wtórnie nie traumatyzuje. Powinien również umieć reagować, kiedy w relacji coachingowej aktywizują się nieadaptacyjne myśli, emocje i wzorce zachowań. Musi wiedzieć, kiedy przekierować klienta do psychoterapeuty lub psychotraumatologa.

Naszą misją jest wyposażenie coachów i trenerów w wiedzę na temat traumy, jej rodzajów oraz jej wpływu na bieżące funkcjonowanie klientów. Coach, który rozumie, jaki jest wpływ trudnych doświadczeń życiowych na aktualne zachowania i wybory klienta, może świadomie proponować rozwiązania, które są dla niego ekologiczne.

O ile coaching nie jest metodą leczenia traumy, o tyle może on pełnić ważną rolę w budowaniu świadomości znaczenia traumy w życiu klientów. W niektórych sytuacjach coaching może pełnić rolę pierwszej przedpsychologicznej pomocy, na przykład w sytuacji, kiedy klient korzystający ze wsparcia coacha, wnosi temat związany z traumami.

Coach może pełnić funkcje wspierającą, a także świadczyć ad hoc pierwszą przedpsychologiczną pomoc.

 

DLACZEGO PODEJŚCIE TRAUMA-INFORMED COACHING?

1. Zwiększenie skuteczności coachingu: Podejście Trauma-Informed pozwala coachom lepiej rozumieć, jak doświadczenia traumatyczne wpływają na myśli, emocje i zachowania klientów. To zrozumienie może przyczynić się do skuteczniejszego wsparcia klientów, umożliwiając im osiągnięcie trwałych zmian i pozytywnego rozwoju.

2. Budowanie bezpiecznej przestrzeni: Coachowie, którzy są świadomi traumy, są w stanie stworzyć środowisko, które jest bezpieczne emocjonalnie dla wszystkich klientów, w szczególności dla tych, którzy doświadczyli traumy. Bezpieczne środowisko jest kluczowe dla efektywnego coachingu i umożliwia głębszą pracę rozwojową.

3. Wsparcie dla zróżnicowanych klientów: Podejście Trauma-Informed jest niezbędne do pracy z różnorodną grupą klientów, w tym z osobami, które mogły doświadczyć różnych form traumy. Pozwala to na bardziej inkluzywne i empatyczne podejście, które jest kluczowe w pracy z każdym klientem.

4. Promowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia: Wiedza na temat traumy i jej wpływu na życie człowieka pozwala coachom lepiej wspierać klientów w promowaniu zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Pomaga to klientom w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie i w realizacji ich osobistych celów.

5. Zapobieganie retraumatyzacji: Coachowie, którzy stosują podejście Trauma-Informed, są lepiej przygotowani do identyfikowania i unikania interwencji, które mogą być nieświadomie szkodliwe lub wywoływać retraumatyzację u osób z przeszłością traumatyczną.

 

DLA KOGO TEN PROGRAM?

Program kierowany jest do:

 • coachów,
 • trenerów zmiany,
 • trenerów biznesu,
 • trenerów mentalnych,
 • scrum masterów,
 • agile coachów,
 • facylitatorów,
 • psychologów,
 • nauczycieli i tutorów,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • animatorów grup,
 • menedżerów,
 • HR Business Partnerów

oraz wszystkich tych, którzy wspierają innych w zmianie.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

Pierwszy w Polsce kurs coachingu uwrażliwiający na pracę z klientami, którzy doświadczyli traumy.

SPRAWDZONE TECHNIKI
Wszystkie prezentowane w trakcie procesy, techniki i narzędzia testowaliśmy w pracy z klientami indywidualnymi, grupami oraz zespołami w organizacjach biznesowych. Mamy doświadczenia w prowadzeniu procesów Trauma-Informed Coaching w kontakcie bezpośrednim, jak i w pracy zdalnej.

STANDARDY ICF DOTYCZĄCE COACHINGU
Program szkoły koncentruje się na rozwoju umiejętności coachingowych w oparciu o Kluczowe Kompetencje International Coach Federation.

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą superwizorzy i akredytowani Master Coachowie. Autorzy pierwszego w Polsce podręcznika o coachingu zespołowym i grupowym. Nasi wykładowcy są coachami i psychologami szkolonymi w pracy z traumą, ale też doświadczonymi trenerami z umiejętnościami uczenia coachingu. 

PRACA Z POSZANOWANIEM POTRZEB I GOTOWOŚCI UCZESTNIKÓW
Nie tylko uczymy podejścia Trauma-Informed Coaching, ale także w oparciu o te podejście prowadzimy zajęcia. Ucząc coachingu, pracujemy w takim sposób, który będzie cierpliwy, akceptujący i inkluzywny.

60 GODZIN SZKOLENIA
Kurs obejmuje 60 godzin  szkolenia w oparciu o Kompetencje Kluczowe ICF, w tym 48 godzin w kontakcie bezpośrednim, tj. 6 intensywnych zjazdów. 

SUPERWIZJA W PAKIECIE
W ramach programu zapewniamy 5 godzin superwizji, które możesz użyć do odnowienia akredytacji w ICF.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W 100% ONLINE
Uczysz się z nami niezależnie od tego, w jakiej części świata mieszkasz. Bez dodatkowych kosztów zakwaterowania i dojazdów. Specjalizujemy się w uczeniu coachingu zespołowego online. 

GWARANCJA JAKOŚCI
Dajemy 100% gwarancji zadowolenia, a jeśli nie spełnimy Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

CELE SZKOŁY

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha pracującego w podejściu Trauma-Informed Approach:

 • Poznanie wpływu traumy na zachowanie i procesy psychiczne klientów.
 • Nauka budowania i utrzymywania środowiska, które promuje bezpieczeństwo emocjonalne klienta.
 • Wdrażanie specyficznych technik coachingowych dostosowanych do potrzeb osób doświadczających traumy.
 • Nauka technik wspierających klientów w zarządzaniu emocjami i reakcjami na wyzwalacze.
 • Rozwijanie umiejętności wspierania klientów w budowaniu wewnętrznej siły i adaptacyjnych strategii radzenia sobie z trudnościami.
 • Rozwijanie świadomości znaczenia dbałości o własne zdrowie psychiczne i unikania wypalenia zawodowego.
 • Podkreślenie znaczenia zachowania granic profesjonalnych i etycznych w pracy z klientami doświadczającymi traumy.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę Trauma-Informed Coaching. Prezentujemy podstawowe różnicę pomiędzy coachingiem, coachingiem świadomym traumy, a psychoterapią. Odwołujemy się do modelu kompetencji coacha ICF. W trakcie szkolenia koncentrujemy się na stworzeniu bezpiecznego środowiska do nauki.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika podejścia Trauma-Informed Coaching.
 • Klienci po doświadczeniach traumy w procesach coachingu.
 • Coaching, coaching świadomy traumy a psychoterapia.
 • Klienta na coaching vs klient na psychoterapię.
 • Oblicza traumy:
  • Czym jest trauma. i jak działa?
  • Dwa rodzaje traumy: trauma przy duże „T” i małe traumy.
  • Skutki traumy.
 • Kontraktowanie pracy coachingowej w duchu Trauma-Informed Coaching.
 • Trudne doświadczenia i ich wpływ na przebieg procesu coachingowego.
 • Podejście Trauma-Informed Coaching i Trauma-Resilience Coaching.

W ramach tego modułu pogłębiamy wiedzę i umiejętności stosowania następujących kompetencji coacha ICF: Działa zgodnie z zasadami etyki, Wciela w życie postawę coachingową, Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów oraz Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

W trakcie szkolenia koncentrujemy się na sposobach budowania bezpiecznego, nietraumatyzującego środowiska wspierającego zmianę – w pracy indywidualnej i grupowej. Mówimy o znaczeniu wspierających w zmianie społeczności. Omawiamy zjawisko oporu w sytuacji coachingowej.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Znaczenie bezpieczeństwa dla efektywnej nauki i zmiany.
 • Autonomiczny układ nerwowy i jego znaczenie w procesach coachingu.
 • Stany współczulne i przywspółczulne.
 • Mapowanie układu nerwowego na potrzeby budowania wspierającej grupy coachingowej.
 • Społeczność jako lekarstwo – stan błędny brzuszny i koregulacja.
 • Proces grupowy w pracy z grupą coachingową:
  • dwie drogi rozwoju zespołu,
  • faza orientacji i zależności.
 • Opór i jego znaczenie w procesach zmiany.
 • Strategie opiekania oporu.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa oraz Utrzymuje obecność.

W trakcie szkolenia prezentujemy techniki pracy z emocjami. Omawiamy strategie postępowania w sytuacji, gdy klient coachingowy doświadcza silnych emocji i chwilowego rozregulowania autonomicznego układu nerwowego. Prezentujemy proste techniki, które wspierają powrót klienta do stanu regulacji. Omawiamy jak edukować klientów w zakresie emocji.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Trudne sytuacje w pracy coacha:
  • Klient coachingowy wnoszący temat traumy podczas sesji.
  • Klient doświadczający silnych emocji.
  • Klient coachingowy w chwilowym kryzysie.
 • Emocje i ich znaczenie.
 • Praca z emocjami w coachingu.
 • Silne emocje z perspektywy IFS (Internat Family Systems).

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Utrzymuje obecność, Aktywnie słucha oraz Pobudza świadomość.

W tym module prezentujemy różne techniki pracy z ciałem. Prezentujemy techniki i metody pracy istotne z perspektywy pracy z klientem coachingowym, a także te, które pozwalają coachom zachować większą równowagę i spokój.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Wprowadzenie do technik somatycznych:
  • rola ciała w percepcji świata,
  • przeżycia zapisane w ciele,
  • bezpieczeństwo w świetle teorii poliwagalnej.
 • Soma coacha:
  • świadomość somatyczna w relacji z klientem,
  • koregulacyjny charakter obecności coachingowej,
  • praktyki rozwijające współczucie i otwartość na inność.
 • Soma klienta:
  • budowanie świadomości somatycznej klienta,
  • wspieranie praktyki samoregulacji klienta,
  • przez ciało do rozwiązań – angażowanie mądrości ciała.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Utrzymuje obecność, Aktywnie słucha oraz Pobudza świadomość.

Budowanie rezyliencji to proces wzmacniania zdolności jednostki do radzenia sobie z trudnościami życiowymi i wyzwaniami emocjonalnymi i psychicznymi. Rezyliencja nie jest stałą cechą; to umiejętność, którą można rozwijać na przestrzeni życia. Coach może odgrywać kluczową rolę w wspieraniu budowania rezyliencji u swoich klientów. W tym module pokazujemy, jak to może zrobić.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Rezyliencja – Istota i składniki rezyliencji.
 • Trauma-Resilience Coaching jako podejście skoncentrowane na budowaniu odporności klientów w coachingu.
 • Psychologia pozytywna.
 • Sposoby wzmacniania rezyliencji.
 • Strategie budowania rezyliencji w coachingu:
  • rozpoznawanie i wzmacnianie silnych stron,
  • rozwój elastyczności emocjonalnej,
  • wsparcie w tworzeniu zdrowych relacji,
  • pomoc w ustalaniu i realizacji celów,
  • wsparcie w zarządzaniu zmianą i niepewnością.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Utrzymuje obecność, Aktywnie słucha oraz Pobudza świadomość.

Moduł podsumowujący. Istotą tego szkolenia jest uwrażliwienie coachów na budowanie świadomości granic między coachingiem a psychoterapią. Pokazujemy, jakie znaczenie ma własna praca coacha – superwizja, własna terapia i ciągłe doskonalenie.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Granice między coachingiem a psychoterapią.
 • Przegląd skutecznych podejść w psychoterapii traumy.
 • Kodeks etyczny International Coach Federation.
 • Znaczenie systematycznej superwizji w coachingu.
 • Doskonalenie się w podejściu Trauma-Informed Coaching i Trauma-Resilience Coaching.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Działa zgodnie z zasadami etyki oraz Wciela w życie postawę coachingową.

Sesje superwizyjne są ważnym elementem rozwoju coacha. Uczestnicy programu mają możliwość wzięcia udziału w 4 godzinach superwizji grupowej skoncentrowanej na pracę w podejściu Trauma-Informed Coaching.

1 superwizja, to superwizja indywidualna, podczas której analizowany jest proces coachingowy realizowany przez uczestnika kursu.

Uczestnicy w ramach kursu zobowiązani są do pracy własnej pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

W ramach tej pracy łączymy uczestników w małe grupy interwizji wzajemnej. W ramach grup interwizji wzajemnej uczestnicy kursu pracują nad rozwojem swoich kompetencji coacha pracującego w podejściu Trauma-Informed Coaching. Każdy z uczestników kursu pracuje z innym z uczestników w procesie Trauma-Resilience Coaching. Dzięki temu uczestnicy programu mogą przećwiczyć techniki pracy omawiane podczas kursu i poszerzyć wiedzę o sobie w kontekście traumy. Każdy z uczestników jest zobowiązany do odbycia 5 godzin coachingu w roli coacha oraz 5 godzin w roli klienta.

2 godziny przeznaczone są na wykonanie zadania zaliczeniowego, tj. przygotowania opisu przeprowadzonego przez siebie procesu coachingu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w kursie Trauma-Informed Coaching wynosi 11.950 zł brutto.

Oferta rabatowa na kolejne edycje naszego kursu:

 • Nawet 1.500 zł rabatu przy wczesnym zgłoszeniu i jednorazowej płatności -> Napisz do nas i dowiedz się, jaki rabat możesz uzyskać!
 • Przy 2 lub 3 osobach dodatkowe rabaty.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji kursu Trauma-Informed Coaching.
Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 1 (październik 2024)

Terminy zjazdów szkoleniowych:

Moduł 1.  ISTOTA I PODSTAWY PODEJŚCIA TRAUMA-INFORMED COACHING: 26-27 października 2024 r.

Moduł 2. BUDOWANIE BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI COACHINGOWEJ: 16-17 listopada 2024 r.

Moduł 3. ROZUMIENIE I WSPIERANIE REGULACJI EMOCJI: 14-15 grudnia 2024 r.

Moduł 4. REZYLIENCJA I BUDOWANIE POCZUCIA SPRAWCZOŚCI KLIENTÓW COACHINGOWYCH: 18-19 stycznia 2025 r.

Moduł 5. TECHNIKI PRACY SOMATYCZNEJ W PRACY Z KLIENTAMI: 15-16 lutego 2025 r.

Moduł 6. SAMOOPIEKA I ZAGADNIENIA ETYCZNE W PODEJŚCIU TRAUMA-INFORMED COACHING: 15-16 marca 2025 r.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-13:30.

Sesję superwizyjne:

25 marca 2025 r. (wtorek), 8 kwietnia 2025 r. (wtorek).

Superwizje odbywają się w godzinach 17:30-19:30.

Superwizja indywidualna jest umawiana indywidualnie.

Jeśli chcesz wziąć udział w kursie TRAUMA-INFORMED COACHING skontaktuj się z nami.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

"JAK POMÓC SOBIE I INNYM? 5 KROKÓW, by samodzielnie polepszyć swój związek, karierę i samopoczucie!"