Szkoła Team Coachingu

Start najbliższej edycji 19-20 października 2024 r. Wszystkie zajęcia przez internet.
Zapisz się już dzisiaj i skorzystaj z atrakcyjnego rabatu – nawet 1.500 zł taniej przy wczesnym zapisie.

Coaching jest doskonałą metodą pracy z zespołami, ale wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności coacha czy trenera. Szkoła Coachingu Zespołowego powstała z myślą o tych wszystkich, którzy pracują albo chcą pracować z zespołami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić potencjał, tkwiący w zespołach.

Program kierowany jest do:

 • coachów,
 • trenerów biznesu,
 • trenerów mentalnych,
 • scrum masterów,
 • agile coachów,
 • facylitatorów,
 • psychologów sportu,
 • nauczycieli i tutorów,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • animatorów grup,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy pracują z zespołami.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

Pierwsza w Polsce szkoła coachingu zespołowego przygotowująca do międzynarodowej akredytacji International Coaching Federation: Advanced Accreditation in Team Coaching.

SPRAWDZONE TECHNIKI
Wszystkie prezentowane w trakcie procesy, techniki i narzędzia testowaliśmy w pracy z realnymi zespołami w organizacjach biznesowych, w tym z zespołami menedżerskimi na poziomie zarządów. Mamy doświadczenia w prowadzeniu procesów w kontakcie bezpośrednim, jak i w pracy zdalnej.

STANDARDY ICF DOTYCZĄCE TEAM COACHINGU
Program szkoły spełnia wszystkie wymogi konieczne do uzyskania międzynarodowej akredytacji ACTC (Advanced Certification in Team Coaching) w International Coach Federation. 

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą superwizorzy i akredytowani Master Coachowie. Autorzy pierwszego w Polsce podręcznika o coachingu zespołowym. Nasi wykładowcy są coachami, coachami zespołowymi, ale też doświadczonymi trenerami z umiejętnościami uczenia coachingu. 

PRACA W PODEJŚCIU TRAUMA-INFORMED TRAINING
Trening oparty na znajomości traumy (Trauma-Informed Training) to podejście do edukacji, opieki i wsparcia, które uwzględnia wpływ doświadczeń traumatycznych na jednostkę oraz rozumie, że takie doświadczenia mogą wpływać na jej zachowanie, zdolność do uczenia się, zdrowie emocjonalne i relacje z innymi. Celem tego podejścia jest tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska, które ułatwia powrót do zdrowia i zmniejsza ryzyko dalszego urazu. Ucząc coachingu zespołowego, uczymy, aby pracować z zespołami w takim sposób, który nie będzie pogłębiał traumy.

60 GODZIN SZKOLENIA
Kurs obejmuje 60 godzin  szkolenia w oparciu o Kompetencje Kluczowe Team Coacha ICF, w tym 48 godzin w kontakcie bezpośrednim, tj. 6 intensywnych zjazdów. 

SUPERWIZJA W PAKIECIE
W ramach programu zapewniamy obowiązkowe 5 godzin superwizji do akredytacji ACTC. 

ZAJĘCIA REALIZOWANY W 100% ONLINE
Uczysz się z nami niezależnie od tego, w jakiej części świata mieszkasz. Bez dodatkowych kosztów zakwaterowania i dojazdów. Specjalizujemy się w uczeniu coachingu zespołowego online. 

GWARANCJA JAKOŚCI
Dajemy 100% gwarancji zadowolenia, a jeśli nie spełnimy Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze.

CELE SZKOŁY

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha zespołowego, w tym w szczególności:

 • Rozwój umiejętności coachingowych w pracy z tworzącymi się zespołami oraz z zespołami w kryzysie.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi i technik stymulujących pracę zespołów.
 • Stworzenie okazji do doświadczenia na sobie coachingu zespołowego.
 • Prezentacja przykładowych wdrożonych programów coachingu zespołowego.
 • Wsparcie na etapie wdrażania nabytych umiejętności.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu zespołowego. Prezentujemy podstawowe różnicę pomiędzy coachingiem zespołowym a innymi formami wsparcia zespołów. Prezentujemy model kompetencji coacha zespołowego ICF. Podczas szkolenia ćwiczymy umiejętności coacha zespołowego w obszarze kontraktowania współpracy i diagnozowania wyzwań, z którymi nowopowstałą zespół musi się mierzyć. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć na sobie różnych metod wykorzystywanych w procesach pracy z konstytuującym się zespołem.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika i warunki coachingu zespołowego.
 • Coaching zespołowy a inne metody wspierania zespołów.
 • Zastosowania coachingu zespołowego.
 • Podstawowe umiejętności coacha zespołowego – umiejętności coachingowe i umiejętności trenerskie.
 • Specyficzna rola coacha zespołowego.
 • Techniki budowania bezpieczeństwa w coachingu zespołowym.
 • Kontraktowanie w coachingu zespołowym:
  • kontraktowanie ze sponsorem i liderem zespołu,
  • uwspólnianie celów i interesów z zespołem.
 • Diagnoza rzeczywistości zespołu – Karty wyzwań.
 • Ogólna struktura sesji coachingu zespołowego.
 • Dwa poziomy pracy w coachingu zespołowym – poziom zadaniowy i poziom procesowy.
 • Podejście Trauma-Informed Coaching i Trauma-Resilience Coaching.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Działa zgodnie z zasadami etyki, Wciela w życie postawę coachingową oraz Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów w kontekście pracy z zespołami.

W trakcie szkolenia koncentrujemy się na sposobach i technikach pracy z nowym zespołem – w oparciu o właśnie budującą się w ramach kursu grupę szkoleniową coachów zespołowych. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami. Uczestnicy wcielają się w rolę coachów i ćwiczą umiejętności pracy z zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Systemowy coaching zespołowy – Obszary pracy w coachingu zespołowym.
 • Wyniki badań dotyczących efektywnych zespołów – Zespoły X.
 • Model GROW jako struktura procesu i sesji w coachingu zespołowym.
 • Proces grupowy w pracy coachingowej z zespołem:
  • dwie drogi rozwoju zespołu,
  • faza orientacji i zależności.
 • Praca z zespołem – poziom relacyjnym i zadaniowym:
  • tworzenie mapy zasobów zespołu,
  • zasady współpracy w zespole.
 • Techniki stymulujące wzrost efektywności zadaniowej:
  • myślenie wizualne i gamestorming,
  • Human Performance Improvement i trzyetapowy proces zmiany jako alternatywne struktury pracy z zespołem.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, Utrzymuje obecność oraz Ułatwia rozwój klienta.

W trakcie szkolenia prezentujemy techniki pracy z zespołem w kryzysie, w tym module szczególnie koncentrując się na technikach pozwalających zrozumieć, co dzieje się w zespole. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Specyfika pracy z zespołem w kryzysie.
 • Uniwersalny proces coachingu z zespołem w kryzysie:
  • trzy poziomy pracy z zespołem w kryzysie,
  • obszary pracy z liderem zespołu w coachingu zespołowym.
 • Przygotowanie zespołu w kryzysie do pracy w coachingu zespołowym.
 • Proces grupowy:
  • faza różnicowania,
  • faza walki z autorytetem.
 • Budowanie relacji i wstępna diagnoza sytuacji w zespole:
  • analiza pola sił i wykorzystanie kart coachingowych,
  • diagnoza w oparciu o ustawienie systemowe.
 • Warsztaty wartości:
  • diagnozowanie relacji w zespole w oparciu o wartości,
  • moderowanie rozmowy o relacjach.
 • Znaczenie psychoedukacji w procesie coachingu zespołowego.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Utrzymuje obecność, Aktywnie słucha oraz Pobudza świadomość.

W trakcie szkolenia prezentujemy techniki pracy z zespołem w kryzysie. W ramach zjazd prezentujemy model dysfunkcji zespołowych i pokazujemy autorskie modyfikacje technik i narzędzi wykorzystywanych w procesie pracy z dysfunkcjami. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Model dysfunkcji w zespole:
  • model 5 dysfunkcji pracy zespołowej,
  • diagnoza dysfunkcji.
 • Strategie przezwyciężania dysfunkcji zespołowych – praca nad zaufaniem w zespole:
  • budowanie zrozumienia w zespole,
  • profilowanie zespołu w oparciu o kwestionariusze osobowości.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Utrzymuje obecność, Aktywnie słucha oraz Pobudza świadomość.

Moduł jest kontynuacją modułu 4. W trakcie szkolenia prezentujemy kolejne techniki pracy z zespołem w kryzysie, których celem jest niwelowanie dysfunkcji pracy zespołowej. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Historia zespołu i praca z symbolem:
  • prawa systemowe w coachingu zespołowym – Prawo pierwszeństwa,
  • odejścia z zespołu – problem straty i traumy zespołowej (Trauma-Informed Workplace).
 • Strategie przezwyciężania dysfunkcji zespołowych – ciąg dalszy:
  • praca z konfliktem – Macierz otwartości i kosztu emocjonalnego i zasady konfliktowania się
  • budowanie zaangażowania – „trupy z szafy”,
  • budowanie zaangażowania – karta zespołu.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Utrzymuje obecność, Aktywnie słucha oraz Pobudza świadomość.

Moduł jest kontynuacją modułu 4 i 5. Omawiamy techniki domykające proces coachingu zespołowego i pokazujemy, jak pracować dalej z zespołem, po uporaniu się z kryzysem. Prezentowane techniki omawiamy z poziomu trenerskiego i coachingowego – uczestnicy mają możliwość doświadczyć technik i narzędzi oraz zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy z realnymi zespołami.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Strategie przezwyciężania dysfunkcji zespołowych – ciąg dalszy:
  • PEZ i sesje informacji zwrotnej,
  • budowanie koncentracji na rezultatach – przegląd technik wykorzystywanych w pracy z zespołem.
 • „Nowe otwarcie” zespołu:
  • systemowe spojrzenie na funkcjonowanie zespół w organizacji – technika mapowania systemu,
  • impakt i służba oraz misja i tożsamość zespołu.
 • Zamykanie współpracy z zespołem.
 • Inspiracje do rozwoju kompetencji coacha zespołowego.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o kompetencjach: Ułatwia rozwój klienta.

Sesje superwizyjne są obowiązkowym wymogiem w procesie starania się o certyfikat Advanced Certification in Team Coaching w International Coach Federation.

Uczestnicy Szkoły Team Coachingu otrzymują superwizje w ramach kursu, dzięki czemu nie muszą ich dodatkowo dokupować na rynku, aby przygotować się do akredytacji.

2 superwizje, to superwizje grupowe (ogółem 4 godziny). Podczas nich omawiana są praktyczne przypadki z pracy z zespołami w kontekście Kluczowych Kompetencji Team Coacha ICF.
1 superwizja, to superwizja indywidualna, podczas której analizowany jest projekt coachingu zespołowego prowadzony lub współprowadzony przez uczestnika kursu.

W ramach tego modułu uczestnicy pogłębiają wiedzę o wszystkich Kompetencjach Team Coacha ICF.

Uczestnicy w ramach kursu zobowiązani są do pracy własnej pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

W ramach tej pracy łączymy uczestników w grupy interwizji wzajemnej (ogółem 5 godzin). W ramach grup interwizji wzajemnej uczestnicy kursu pracują nad rozwojem swoich kompetencji coacha zespołowego. W oparciu o przygotowane przez NOVO scenariusze ćwiczą samodzielnie wybrane techniki pracy z zespołem.

Obowiązkowym elementem procesu przygotowania do roli coacha zespołowego jest zapoznanie się z podręcznikiem „Coaching zespołowy. Praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów i nauczycieli” (ogółem 5 godzin).

2 godziny przeznaczone są na wykonanie zadania przedszkoleniowego i zadania zaliczeniowego.

Szkoła Team Coachingu przygotuje do pracy coacha zespołowego z konstytuującymi się zespołami i zespołami w kryzysie. Przygotowuje do pracy w kontakcie bezpośrednim i do pracy z zespołami rozproszonymi za pośrednictwem komunikatorów online.

 • Program szkoły jest w procesie uzyskiwania akredytacji w International Coach Federation dla programów dotyczących team coachingu.
 • Po ukończeniu kursu dla osób zainteresowanych oferujemy możliwość asystowania trenerskiego w ramach kolejnych edycji Szkoły Team Coachingu. Jest doskonała forma uczenia się pracy procesowej z zespołami.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w Szkole Team Coachingu wynosi 11.950 zł brutto.

Oferta rabatowa na edycję startującą w listopadzie:

 • Nawet 1.500 zł rabatu przy wczesnym zgłoszeniu i jednorazowej płatności -> Napisz do nas i dowiedz się, jaki rabat możesz uzyskać!
 • Przy 2 lub 3 osobach dodatkowe rabaty.

Kurs obejmuje:

 • 6 modułów szkoleniowych o coachingu zespołowym.
 • 5 godzin superwizji koniecznej do akredytacji ACTC ICF.

Mamy w ofercie również pakiet PREMIUM: Szkoła Team Coachingu i Szkoła Coachingu Grupowego za 15.900 zł (cenę standardowa za dwie szkoły 18.900 zł).

Osoba, która ukończy w NOVO dwie szkoły (coaching zespołowy i grupowy) uzyskuje certyfikat Team & Group Certified Coach (TGCC).

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 36 (październik 2024)

SZKOŁA TEAM COACHINGU NOVO:

 • Moduł 1. ISTOTA I STRUKTURA COACHINGU ZESPOŁOWEGO: 19-20 października 2024 r. 
 • Moduł 2. COACHING Z KONSTYTUUJĄCYM SIĘ ZESPOŁEM: 9-10 listopada 2024 r. 
 • Moduł 3. DIAGNOZOWANIE ZESPOŁU W KRYZYSIE: 7-8 grudnia 2024 r.
 • Moduł 4. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 1: 11-12 stycznia 2025 r.
 • Moduł 5. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 2: 8-9 lutego 2025 r.
 • Moduł 6. WSPIERANIE DALSZEGO ROZWOJU ZESPOŁU: 1-2 marca 2025 r.

Zajęcia odbywają się każdorazowo w godzinach 9:00-13:30.

 • SUPERWIZJA GRUPOWA 1: 18 marca 2025 (wtorek), godz. 17:30-19:30
 • SUPERWIZJA GRUPOWA 2: 1 kwietnia 2025 (wtorek), godz. 17:30-19:30
 • SUPERWIZJA INDYWIDUALNA: umawiana indywidualnie z superwizorem team coachingu.

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja online – edycja 35 (marzec 2024)

SZKOŁA TEAM COACHINGU NOVO:

 • Moduł 1. ISTOTA I STRUKTURA COACHINGU ZESPOŁOWEGO: 9-10 marca 2024 r. 
 • Moduł 2. COACHING Z KONSTYTUUJĄCYM SIĘ ZESPOŁEM: 6-7 kwietnia 2024 r. 
 • Moduł 3. DIAGNOZOWANIE ZESPOŁU W KRYZYSIE: 27-28 kwietnia 2024 r.
 • Moduł 4. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 1: 25-26 maja 2024 r.
 • Moduł 5. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 2: 22-23 czerwca 2024 r.
 • Moduł 6. WSPIERANIE DALSZEGO ROZWOJU ZESPOŁU: 6-7 lipca 2024 r.

Zajęcia odbywają się każdorazowo w godzinach 9:00-13:30.

 • SUPERWIZJA GRUPOWA 1: 25 czerwca 2024 (wtorek), godz. 17:30-19:30
 • SUPERWIZJA GRUPOWA 2: 16 lipca 2024 (wtorek), godz. 17:30-19:30
 • SUPERWIZJA INDYWIDUALNA: umawiana indywidualnie z superwizorem team coachingu.

Edycja online – edycja 34 (październik 2023)

SZKOŁA TEAM COACHINGU NOVO:

 • Moduł 1. ISTOTA I STRUKTURA COACHINGU ZESPOŁOWEGO: 28-29 października 2023 r. 
 • Moduł 2. COACHING Z KONSTYTUUJĄCYM SIĘ ZESPOŁEM: 18-19 listopada 2023 r. 
 • Moduł 3. DIAGNOZOWANIE ZESPOŁU W KRYZYSIE: 16-17 grudnia 2023 r.
 • Moduł 4. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 1: 13-14 stycznia 2024 r.
 • Moduł 5. PRACA Z DYSFUNKCJAMI ZESPOŁOWYMI – CZĘŚĆ 2: 10-11 lutego 2024 r.
 • Moduł 6. WSPIERANIE DALSZEGO ROZWOJU ZESPOŁU: 2-3 marca 2024 r.

Zajęcia odbywają się każdorazowo w godzinach 9:00-13:30.

 • SUPERWIZJA GRUPOWA 1: 12 marca 2023 (wtorek), godz. 17:30-19:30
 • SUPERWIZJA GRUPOWA 2: 27 marca 2023 (wtorek), godz. 17:30-19:30
 • SUPERWIZJA INDYWIDUALNA: umawiana indywidualnie z superwizorem team coachingu.

EDYCJE ZAKOŃCZONE

 • Edycja online – 33 edycja (maj 2023)
 • Edycja online – 32 edycja (listopad 2022)
 • Edycja online – 31 edycja (czerwiec 2022)
 • Edycja online – 30 edycja (grudzień 2021)
 • Edycja online – 29 edycja (lipiec 2021)
 • Edycja online – 28 edycja (styczeń 2021)
 • Edycja online – 27 edycja (lipiec 2020)
 • Warszawa – 26 edycja (maj 2020)
 • Warszawa – 25 edycja (luty 2020)
 • Warszawa – 24 edycja (wrzesień 2019)
 • Warszawa – 23 edycja (kwiecień 2019)
 • Warszawa – 22 edycja (grudzień 2018)
 • Warszawa – 21 edycja (wrzesień 2018)
 • Warszawa – 20 edycja (maj 2018)
 • Warszawa – 19 edycja (luty 2018)
 • Warszawa – 18 edycja (listopad 2017)
 • Warszawa – 17 edycja (wrzesień 2017)
 • Warszawa – 16 edycja (czerwiec 2017)
 • Warszawa – 15 edycja (kwiecień 2017)
 • Warszawa – 14 edycja (styczeń 2017)
 • Warszawa – 13 edycja (październik 2016)
 • Warszawa – 12 edycja (maj 2016)
 • Warszawa – 11 edycja (luty 2016)
 • Warszawa – 10 edycja (listopad 2015)
 • Warszawa – 9 edycja (wrzesień 2015)
 • Warszawa – 8 edycja (czerwiec 2015)
 • Warszawa – 7 edycja (czerwiec 2015)
 • Warszawa – 6 edycja (luty 2015)
 • Warszawa – 5 edycja (listopad 2014)
 • Warszawa – 4 edycja (wrzesień 2014)
 • Warszawa – 3 edycja (marzec 2014)
 • Warszawa – 2 edycja (styczeń 2014)
 • Warszawa – 1 edycja (październik 2013)
Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na nasz numer fax: (89) 679 53 54 lub adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

"JAK POMÓC SOBIE I INNYM? 5 KROKÓW, by samodzielnie polepszyć swój związek, karierę i samopoczucie!"