Studium Zawodowe Coacha Biznesu (Level 2)

Zaawansowany kurs coachingowy przygotowujący do akredytacji PCC teraz w 100% online.
Start najbliższej edycji 25-26 maja 2024 r. Zapisz się już dziś i odbierz rabat -> zapłać 1.500 zł mniej.
Napisz do nas i dowiedz się, jak uzyskać rabat -> KONTAKT

STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU – Level 2 to program dla zaawansowanych coachów, którzy zainteresowani są rozwojem kompetencji coachingowych i poszukiwaniem swojego stylu pracy z klientami. Program jest oparty na standardach kompetencyjnych International Coach Federation i przygotowuje do międzynarodowej akredytacji na poziomie Professional Certified Coach (PCC).

Program Level 1 oraz program Level 2 tworzą razem STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU NOVO – program akredytowany przez International Coach Federation na poziomie LEVEL 2 – łącznie 147 godzin.

International Coach Federation sprawdził gruntownie nasze oba programy i powierzył łącznie Studium Zawodowemu Coacha Biznesu akredytację na najwyższym poziomie LEVEL 2. Po tej akredytacji absolwenci mogą ubiegać się o certyfikaty ACC ICF oraz PCC ICF ścieżką LEVEL 2.

CO OFERUJEMY?

 • Program realizowany w 100% online, w języku polskim – Możesz uczestniczyć w kursie niezależnie od tego, gdzie mieszkasz i pracujesz. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na dojazdy i noclegi.
 • Praca na różnych poziomach: 1) poszerzanie wiedzy o nowych metodach i technikach, 2) doskonalenie umiejętności pracy w relacji coachingowej, 3) stwarzanie okazji do przyglądania się sobie w roli coacha.
 • Prowadzący z akredytacjami International Coach Federation: Michał Bloch (MCC) i Rafał Szewczak (MCC) oraz trenerzy współpracujący minimum z akredytacją na poziomie PCC.
 • Intensywny program rozwoju wykorzystujący różnorodne formy: szkolenia online, teleklasy merytoryczne, pracę w parach coachingowych (tzw. peer coaching) i interwizyjnych (wzajemna superwizja).
 • Praca w oparciu o autorskie modele nauczania – Model Efektywnego Szkolenia i Model Coachingu NOVO.
 • Wsparcie w rozwoju praktyki coachingowej po zakończeniu kursu.

PROGRAM SZKOŁY

 • Coach ACC vs. Coach PCC.
 • Kluczowe kompetencje ICF na poziomie PCC.
 • Postawa Coacha PCC:
  • Głębokość i odwaga w coachingu.
  • Zaufanie w coachingu.
  • Obecność i uważność w coachingu.
  • „Ludzka” twarz coacha.
 • Umiejętności coacha PCC:
  • Słuchanie globalne.
  • Mocne pytania.
  • Praca niekonwersacyjna w coachingu.
  • „Paradoks obserwatora” w coachingu
  • Multiwymiarowość relacji coachingowej
 • Procesy równoległe – Relacja klient – coach jako proces zmiany.
 • Praca z przeciwnymi biegunami.
 • Niekonwersacyjne formy pracy w coachingu – przestrzeń, symbol, metafora.
 • Trudności w pracy coacha.
 • Superwizja sesji prowadzonych przez uczestników.

Celem modułu jest zintegrowanie wszystkich technik, narzędzi i umiejętności rozwijanych podczas kursu zaawansowanego. Ćwiczymy prowadzenie sesji pod superwizją. Punktem odniesienia są Kluczowe Kompetencje Coacha ICF i markery PCC.

 • Różnice między ACC i PCC.
 • Sesje superwizowane.

Sesje merytoryczne zapraszają do zapoznawania się z różnymi podejściami wykorzystywanymi w coachingu. Praca tutaj odbywa się na dwóch poziomach: 1) coachowie poszerzają samoświadomość w obszarze własnych przekonań, emocji, schematów i nawyków i tego, jak one wpływają na relację coachingową, 2) coachowie poznają specyficzne techniki i narzędzia pracy coachingowej.

Tematy poszczególnych teleklas:

 • Styl coachingowy i drogi rozwoju coacha.
 • Praca w obszarze zmiany i podejście integracyjne w coachingu.
 • Praca w obszarze akceptacji w coachingu.
 • Praca z przekonaniami i coaching poznawczo-behawioralny.
 • Praca z emocjami.

Sesje mentor coachingu odbywają się za pośrednictwem specjalnie dedykowanego do tego łącza do telekonferencji. Podczas mentor coachingów uczestnicy pracują nad przygotowaniem się do egzaminu na poziomie Professional Certified Coach. Praca odbywa się w oparciu o Kluczowe Kompetencje International Coach Federation.

Sesje mentor coachingu obejmują:

 • 4 telefoniczne sesje grupowe (7 godz. zegarowych)
 • 3 indywidualne superwizje (3 godz. zegarowe)

Uczestnicy pomiędzy sesjami szkoleniowymi wykonują dodatkowe zadania, w tym:

 • Pracują w coachingu wzajemnym (tzw. peer-coaching) z innym uczącym się coachem.
 • Pracują we wzajemnej superwizji z innym uczącym się coachem.
 • Zapoznają się z przygotowaną przez nas literaturą.
 • Analizują nagrania rzeczywistych sesji coachingowych.

Zjazdy 1-4 odbywają się w soboty oraz w niedziele w godzinach 9:00-13:30.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunki uczestnictwa w programie to:

 • Minimum 150 godzin doświadczenia w pracy coachingowej z klientami.
 • Ukończony program podstawowy Studium Zawodowego Coacha BiznesuLevel 1*.
 • Podczas trwania szkolenia praca z minimum 2 klientami coachingowymi.
 • Gotowość do intensywnej pracy pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

*UWAGA! W programie Studium Zawodowego Coacha Biznesu – Level 2 mogą wziąć udział również osoby, które ukończyły wcześniej inny kurs niż Studium Zawodowe Coacha Biznesu – Level 1. ICF dopuścił taką możliwość, po uprzedniej weryfikacji stanu wiedzy i kompetencji uczestnika, który ukończył w inny niż w NOVO kurs akredytowany lub nawet kurs nieakredytowany (zgodny z kompetencjami i kodeksem etyki ICF na poziomie programowym)!

Po zaaprobowaniu przez superwizorów NOVO programu podstawowego, przyszłemu uczestnikowi kursu Studium Zawodowego Coacha Biznesu – Level 2 zostają zaliczone godziny z jego poprzedniego kursu (na podstawie rozmowy kwalifikującej, testu wiedzy oraz analizy nagrania – superwizji). Tym samym po ukończeniu w kolejnym etapie kursu Studium Zawodowego Coacha Biznesu – Level 2 (w tym zdaniu egzaminu końcowego ewaluującego kompetencje coachingowe) absolwent otrzymuje certyfikat LEVEL 2 i możliwość ubiegania się o certyfikat PCC najkrótszą ścieżką LEVEL 2, bez konieczności dalszego wysyłania nagrań do ewaluacji przez ICF!

Koszt uczestnictwa w programie STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU – Level 2 wynosi 11.950 zł z VAT. Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie  Professional Certified Coach (PCC).

RABATY:

Rabat specjalny: nawet do 1.500 zł (z VAT) – Napisz do nas i dowiedz się, jak możesz uzyskać rabat > KONTAKT
Płatności można rozkładać na raty.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Zawodowego Coacha BIznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 12 online (maj 2024)

Zjazd 1. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (1): 25-26 maja 2024, godz. 9:00-13:30
Zjazd 2. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (2): 22-23 czerwca 2024, godz. 9:00-13:30
Zjazd 3. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (3): 31 sierpnia – 1 września 2024, godz. 9:00-13:30
Zjazd 4. INTEGRACJA I SUPERWIZJA: 21-22 września 2024, godz. 9:00-13:30

Teleklasy:

 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 1 – STYL COACHINGOWY I DROGI ROZWOJU COACHA: 5 czerwca 2024, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 2 – PRACA W OBSZARZE ZMIANY I COACHING INTEGRACYJNY: 12 czerwca 2024, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 1: 18 czerwca 2024, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 3 – PRACA W OBSZARZE AKCEPTACJI W COACHINGU: 4 lipca 2024, czwartek, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 4 – PRACA Z PRZEKONANIAMI I COACHING W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM: 9 lipca 2024, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 2: 10 września 2024, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 5 – PRACA Z EMOCJAMI W COACHINGU: 18 września 2024, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 3: 1 października 2024, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 4: 15 października 2024, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • SUPERWIZJE INDYWIDUALNE I EGZAMIN – umawiane są indywidualnie

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 11 online (wrzesień 2023)

Zjazd 1. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (1): 30 września – 1 października 2023, godz. 9:00-13:30
Zjazd 2. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (2): 21-22 października 2023, godz. 9:00-13:30
Zjazd 3. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (3): 18-19 listopada 2023, godz. 9:00-13:30
Zjazd 4. INTEGRACJA I SUPERWIZJA: 9-10 grudnia 2023, godz. 9:00-13:30

Teleklasy:

 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 1 – STYL COACHINGOWY I DROGI ROZWOJU COACHA: 4 października 2023, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 2 – PRACA W OBSZARZE ZMIANY I COACHING INTEGRACYJNY: 10 października 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 1: 18 października 2023, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 3 – PRACA W OBSZARZE AKCEPTACJI W COACHINGU: 26 października 2023, czwartek, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 4 – PRACA Z PRZEKONANIAMI I COACHING W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM: 8 listopada 2023, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 2: 15 listopada 2023, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 5 – PRACA Z EMOCJAMI W COACHINGU: 21 listopada 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 3: 29 listopada 2023, środa, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 4: 12 grudnia 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • SUPERWIZJE INDYWIDUALNE I EGZAMIN – umawiane są indywidualnie

Edycja 10 online (listopad 2022)

Zjazd 1. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (1): 19-20 listopada 2022, godz. 9:00-13:30
Zjazd 2. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (2): 3-4 grudnia 2022, godz. 9:00-13:30
Zjazd 3. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA (3): 7-8 stycznia 2023, godz. 9:00-13:30
Zjazd 4. INTEGRACJA I SUPERWIZJA: 11-12 lutego 2023, godz. 9:00-13:30

Teleklasy:

 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 1 – STYL COACHINGOWY I DROGI ROZWOJU COACHA: 22 listopada 2022, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 2 – PRACA W OBSZARZE ZMIANY I COACHING INTEGRACYJNY: 29 listopada 2022, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 1: 13 grudnia 2022, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 3 – PRACA W OBSZARZE AKCEPTACJI W COACHINGU: 10 stycznia 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 4 – PRACA Z PRZEKONANIAMI I COACHING W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM: 17 stycznia 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 2: 7 lutego 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 5 – PRACA Z EMOCJAMI W COACHINGU: 14 lutego 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 3: 28 lutego 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • MENTOR COACHING 4: 14 marca 2023, wtorek, godz. 17:30 – 19:30
 • SUPERWIZJE INDYWIDUALNE I EGZAMIN – umawiane są indywidualnie

EDYCJE ZAKOŃCZONE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 9 online (październik 2021)
Edycja 8 online (listopad 2020)
Warszawa – 7 edycja (luty 2020)
Warszawa – 6 edycja (czerwiec 2019)
Warszawa – 5 edycja (październik 2018)
Warszawa – 4 edycja (grudzień 2017)
Warszawa – 3 edycja (czerwiec 2017)
Warszawa – 2 edycja (listopad 2016)
Warszawa – 1 edycja (styczeń 2016)

Jeśli chcesz wziąć udział w programie STUDIUM ZAWODOWEGO COACHA BIZNESU – Level 2, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Opinie o Pracowni Coachingu NOVO – kliknij!

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

"JAK POMÓC SOBIE I INNYM? 5 KROKÓW, by samodzielnie polepszyć swój związek, karierę i samopoczucie!"