Profesjonalny coach

PROFESJONALNY COACH to program dla zaawansowanych coachów, którzy zainteresowani są rozwojem kompetencji coachingowych i poszukiwaniem swojego stylu pracy z klientami. Program jest oparty na standardach kompetencyjnych International Coach Federation i przygotowuje do międzynarodowej akredytacji na poziomie Professional Certified Coach (PCC).

Program COACH BIZNESU i PROFESJONALNY COACH tworzą razem STUDIUM ZAWODOWE COACHA BIZNESU NOVO – program akredytowany przez International Coach Federation na poziomie ACTP – łącznie 147 godzin.

International Coach Federation sprawdził gruntownie nasze oba programy i powierzył łącznie Studium Zawodowemu Coacha Biznesu akredytację na najwyższym poziomie ACTP. Po tej akredytacji absolwenci mogą ubiegać się o certyfikaty ACC ICF oraz PCC ICF ścieżką ACTP.

CO OFERUJEMY?

 • Praca na różnych poziomach: 1) poszerzanie wiedzy o nowych metodach i technikach, 2) doskonalenie umiejętności pracy w relacji coachingowej, 3) stwarzanie okazji do przyglądania się sobie w roli coacha.
 • Prowadzący z akredytacjami International Coach Federation: Michał Bloch (MCC) i Rafał Szewczak (PCC).
 • Intensywny program rozwoju wykorzystujący różnorodne formy: tradycyjne szkolenia, teleklasy merytoryczne, pracę w parach coachingowych (tzw. peer coaching) i interwizyjnych (wzajemna superwizja).
 • Praca w oparciu o autorskie modele nauczania – Model Efektywnego Szkolenia i Model Coachingu NOVO.
 • Wsparcie w rozwoju praktyki coachingowej po zakończeniu kursu.

PROGRAM SZKOŁY

 • Coach ACC vs. Coach PCC.
 • Kluczowe kompetencje ICF na poziomie PCC.
 • Postawa Coacha PCC:
  • Głębokość i odwaga w coachingu.
  • Zaufanie w coachingu.
  • Obecność i uważność w coachingu.
  • „Ludzka” twarz coacha.
 • Umiejętności coacha PCC:
  • Słuchanie globalne.
  • Czysty język (Clean Coaching Language).
  • Mocne pytania.
  • „Paradoks obserwatora” w coachingu
  • Multiwymiarowość relacji coachingowej
 • Praca z przeciwnymi biegunami.
 • Praca z kontekstem systemowym i ustawienia w coachingu.
 • Praca z figurkami.
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu w coachingu.
 • Trudności w pracy coacha.
 • Superwizja sesji prowadzonych przez uczestników.

Sesje szkoleniowe odbywają się za pośrednictwem specjalnie dedykowanego do tego łącza do telekonferencji. Praca tutaj odbywa się na dwóch poziomach: 1) coachowie poszerzają samoświadomość w obszarze własnych przekonań, emocji, schematów i nawyków i tego, jak one wpływają na relację coachingową, 2) coachowie poznają specyficzne techniki i narzędzia pracy coachingowej.

Tematy poszczególnych teleklas:

 • Narzędzia diagnostyczne w coachingu.
 • Praca ze schematami.
 • Praca z przekonaniami.
 • Praca z emocjami.
 • Praca w obszarze zmiany nawyków.

Sesje odbywają się za pośrednictwem specjalnie dedykowanego do tego łącza do telekonferencji. Praca tutaj służy przyjrzeniu się swojemu stylowi coachingowemu i zaplanowaniu swojej praktyki coachingowej.

Tematy poszczególnych teleklas:

 • Moja odpowiedzialność za rozwój profesji.
 • Mój styl coachingowy.
 • Rozwój coacha.

Sesje mentor coachingu odbywają się za pośrednictwem specjalnie dedykowanego do tego łącza do telekonferencji. Podczas mentor coachingów uczestnicy pracują nad przygotowaniem się do egzaminu na poziomie Professional Certified Coach. Praca odbywa się w oparciu o Kluczowe Kompetencje International Coach Federation.

Sesje mentor coachingu obejmują:

 • 4 telefoniczne sesje grupowe (7 godz. zegarowych)
 • 3 indywidualne superwizje (3 godz. zegarowe)

Uczestnicy pomiędzy sesjami szkoleniowymi wykonują dodatkowe zadania, w tym:

 • Pracują w coachingu wzajemnym (tzw. peer-coaching) z innym uczącym się coachem.
 • Pracują we wzajemnej superwizji z innym uczącym się coachem.
 • Zapoznają się z przygotowaną przez nas literaturą.
 • Analizują nagrania rzeczywistych sesji coachingowych.

Zjazdy 1 i 2 odbywają się w soboty w godzinach 10:00-18:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00-17:00.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunki uczestnictwa w programie to:

 • Minimum 150 godzin doświadczenia w pracy coachingowej z klientami.
 • Ukończony program podstawowy COACH BIZNESU NOVO*.
 • Podczas trwania szkolenia praca z minimum 2 klientami coachingowymi.
 • Gotowość do intensywnej pracy pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

*UWAGA! W programie Profesjonalny Coach NOVO mogą wziąć udział również osoby, które ukończyły wcześniej inny kurs niż Coach Biznesu NOVO. ICF dopuścił taką możliwość, po uprzedniej weryfikacji stanu wiedzy i kompetencji uczestnika, który ukończył w inny niż w NOVO kurs akredytowany lub nawet kurs nieakredytowany (zgodny z kompetencjami i kodeksem etyki ICF na poziomie programowym)!

Po zaaprobowaniu przez superwizorów NOVO programu podstawowego, przyszłemu uczestnikowi kursu Profesjonalny Coach zostają zaliczone godziny z jego poprzedniego kursu (na podstawie rozmowy kwalifikującej, testu wiedzy oraz analizy nagrania – superwizji). Tym samym po ukończeniu w kolejnym etapie kursu Profesjonalny Coach (w tym zdaniu egzaminu końcowego ewaluującego kompetencje coachingowe) absolwent otrzymuje certyfikat ACTP i możliwość ubiegania się o certyfikat PCC ścieżką ACTP!

Koszt uczestnictwa w programie PROFESJONALNY COACH wynosi 8.650 zł z VAT. Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie  Professional Certified Coach (PCC).

RABATY:

 • 300 zł (z VAT) – Przy płatności jednorazowej.
 • 300 zł (z VAT) – Przy zgłoszeniu uczestnictwa przynajmniej na 30 dni przed uruchomieniem edycji.

Dodatkowe rabaty przewidziane są w przypadku zgłoszenia większej liczby osób:

 • 300 zł (z VAT) – Przy zgłoszeniu 2 osób – z rabatu korzysta każda z osób.
 • 500 zł (z VAT) – Przy zgłoszeniu 3 osób – z rabatu korzysta każda z osób.

Rabaty można ze sobą łączyć.
Powyższe rabaty nie łączą się ze specjalnymi kuponami rabatowymi.

Płatności można rozkładać na raty.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Zawodowego Coacha BIznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Warszawa - 6 edycja (czerwiec 2019)

Zjazd 1. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA: 8-9 czerwca 2019 

Teleklasy:

 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 1 – NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W COACHINGU: 12 czerwca 2019, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA ROZWOJOWA 1 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ PROFESJI19 czerwca 2019, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 2 – PRACA ZE SCHEMATAMI: 1 lipca 2019, godz. 19:00 – 20:30
 • MENTOR COACHING 1: 4 lipca 2019, godz. 19:00 – 21:00
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 3 – PRACA Z EMOCJAMI27 sierpnia 2019, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA ROZWOJOWA 2 – MOJ STYL COACHINGOWY4 września 2019, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 4 – PRACA Z PRZEKONANIAMI11 września 2019, godz. 19:00 – 20:30
 • MENTOR COACHING 2: 19 września 2019, godz. 19:00 – 21:00
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 5 – PRACA W OBSZARZE ZMIANY NAWYKÓW26 września 2019, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA ROZWOJOWA 3 – ROZWÓJ COACHA3 października 2019, godz. 19:00 – 20:30

Zjazd 2. INTEGRACJA I SUPERWIZJA24-25 sierpnia 2019

Teleklasy:

 • MENTOR COACHING 3: 10 października 2019, godz. 19:00 – 21:00
 • MENTOR COACHING 4: 16 października, godz. 19:00 – 21:00
 • SUPERWIZJE I EGZAMIN – umawiane są indywidualnie

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Warszawa - 5 edycja (październik 2018)

Zjazd 1. UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO COACHA13-14 października 2018 

Teleklasy:

 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 1 – NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W COACHINGU16 października 2018, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA ROZWOJOWA 1 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ PROFESJI24 października 2018, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 2 – PRACA ZE SCHEMATAMI30 października 2018, godz. 19:00 – 20:30
 • MENTOR COACHING 1: 7 listopada 2018, godz. 19:00 – 21:00
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 3 – PRACA Z EMOCJAMI13 listopada 2018, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA ROZWOJOWA 2 – MOJ STYL COACHINGOWY21 listopada 2018, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 4 – PRACA Z PRZEKONANIAMI27 listopada 2018, godz. 19:00 – 20:30
 • MENTOR COACHING 2: 5 grudnia 2018, godz. 19:00 – 21:00
 • TELEKLASA MERYTORYCZNA 5 – PRACA W OBSZARZE ZMIANY NAWYKÓW11 grudnia 2018, godz. 19:00 – 20:30
 • TELEKLASA ROZWOJOWA 3 – ROZWÓJ COACHA18 grudnia 2018, godz. 19:00 – 20:30

Zjazd 2. INTEGRACJA I SUPERWIZJA12-13 stycznia 2019

Teleklasy:

 • MENTOR COACHING 3: 23 stycznia 2019, godz. 19:00 – 21:00
 • MENTOR COACHING 4: 29 stycznia 2019, godz. 19:00 – 21:00
 • SUPERWIZJE I EGZAMIN – umawiane są indywidualnie

EDYCJE ZAKOŃCZONE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Warszawa – 4 edycja (grudzień 2017)
Warszawa – 3 edycja (czerwiec 2017)
Warszawa – 2 edycja (listopad 2016)
Warszawa – 1 edycja (styczeń 2016)

Jeśli chcesz wziąć udział w programie PROFESJONALNY COACH, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na nasz numer fax: (89) 679 53 54 lub adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.