Studium Zawodowe Coacha Biznesu (Level 1)

Start najbliższej edycji online 18-19 maja 2024 r.
Ucz się z nami coachingu przez Internet. Przy płatności jednorazowej rabat nawet do 1.500 zł!
Napisz do nas i dowiedz się, jak uzyskać rabat!

Studium Zawodowe Coacha Biznesu – Level 1 to kompleksowy program szkoleniowy przygotowujący do roli coacha.
Kurs jest realizowany w 100% online, w języku polskim.

 • Szukasz nowego pomysłu na swoją drogę zawodową?
 • Chciałbyś pomagać innym w zmianie i rozwoju?
 • Zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbyś zbudować dodatkowy strumień dochodów poza pracą na etacie?
 • Szukasz sposobu na pracę zdalną?

We wszystkich tych przypadkach coaching może być rozwiązaniem.

Szkoła coachingu - NOVO

Coaching jest metodą wspierania innych. Możesz go traktować jako zbiór technik i umiejętności, które świetnie pomagają w pracy lidera, trenera biznesu, terapeuty, psychologa, dietetyka, nauczyciela. Możesz go też traktować jako samodzielny zawód i traktować jako podstawowe lub dodatkowe źródło dochodu.

Coaching jako metoda świetnie nadaje się do pracy zdalnej. I to powoduje, że może Ci dać nowe możliwości pozyskiwania klientów i zarabiania. Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, jesteś freelancerem, czy w ogóle dopiero rozpoczynasz swoją drogę zawodową.

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY PRACY W ZAWODZIE COACHA?

Według Ogólnopolskiego Badania Coachów przeprowadzonego między lipcem 2019 a styczniem 2020 r. na grupie praktykujących 323 coachów, średnia stawka za 60 minutową sesję, w przypadku coachów z akredytacją wynosi 249 złotych (Źródło: PERSON.IN – test osobowości). To powoduje, że coaching, także online daje spore możliwości wygenerowania dodatkowego dochodu.

Coaching może być wsparciem w szerokim obszarze tematów osobistych i zawodowych. Mamy coaching kariery, przedsiębiorczości, zdrowia, menadżerski, coaching sportowy, marki osobistej, coaching rodzicielski, coaching języków obcych i wiele, wiele innych. Coaching świetnie nadaje się do łączenia z dotychczasowym zawodowym doświadczeniem i pasjami.

Coaching jest jedną z tych profesji, które pozwalają stosunkowo szybko rozpocząć pracę w zawodzie. Pierwszy poziom akredytacji coachingowej, potwierdzany przez największą międzynarodową organizację zrzeszającą coachów – International Coach Federation – można uzyskać po ukończeniu 60-godzinnego szkolenia, odbyciu 10 godzin mentor coachingu (tj. pracy z doświadczonym, akredytowanym coachem) oraz przeprowadzeniu 100 godzin sesji z realnymi klientami. To oznacza, że rozpoznawalny na całym świecie dokument potwierdzający kompetencje coachingowe można uzyskać w czasie 6-12 miesięcy.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji coachingowych, w tym również w biznesie. Jesteśmy pionierami w Polsce w zakresie coachingu grupowego o zespołowego.
 • Program jest zgodny z wymogami ICF i przygotowuje do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach. Program obejmuje 60 godzin kształcenia kompetencji coachingowych ICF.
 • W ramach Studium oferujemy 11 godzin mentor coachingu, w tym: 4 dwugodzinne sesje grupowe i 3 sesje indywidualne.
 • Zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie ICF i trenerzy coachingu. Sesje mentor coachingu są prowadzone przez coachów na poziomie Master Certfied Coach – w tym przez Michała Bloch i Rafała Szewczaka.
 • W trakcie Studium prezentujemy różne specjalizacje coachingowe – life coaching, coaching systemowy, coaching przedsiębiorczości oraz coaching grupowy.
 • Absolwenci Studium otrzymują wsparcie w zakresie budowania praktyki coachingowej dzięki stażom w Studium i stażom u naszych Partnerów Biznesowych.
 • Absolwenci uzyskują ułatwienia w procesie ubiegania się o akredytację ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach), w tym: niższe opłaty akredytacyjne.

Szkolimy w oparciu o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF).

Jakość naszej pracy została doceniona przez największą organizację zrzeszającą coachów na świecie – International Coach Federation. Nasze kursy, realizowane w ramach Studium Zawodowego Coacha Biznesu uzyskało akredytację ACTP (Accredited Coaching Training Program), co daje wiele korzyści naszym absolwentom przy staraniu się o akredytacje na poziomie ACC (Associate Certified Coach) oraz PCC (Professional Certified Coach).

akredytowana szkoła ICF, ACTP, akredytacja coacha, coachingowa

FORMUŁA ONLINE

Kurs jest realizowany zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz dedykowanej linii do telekonferencji. Dzięki temu możesz z nami pracować z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie:

 • Część merytoryczna jest realizowana w oparciu o platformę webinarową (Zoom). Prezentujemy nagrania sesji, sesje na żywo, omawiamy techniki i narzędzia pracy coacha. Uczestnicy pracują w parach ćwicząc sesje coachingowe.
 • Część ćwiczeniowo-praktyczna jest realizowana w oparciu o dedykowaną linię telefoniczną. Podczas sesji uczestnicy prowadzą sesję coachingowe pod okiem trenerów uzyskując informacje zwrotne na temat swoich umiejętności.
 • Uczestnicy uzyskują dostęp do platformy z materiałami kursowymi – nagraniami sesji, arkuszami do pracy z klientami, dodatkowymi materiałami.
 • Ponadto dla uczestników każdej edycji jest tworzona dedykowana zamknięta grupa na Facebooku, gdzie uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania prowadzącym i wzajemnie się inspirować.

O STUDIUM COACHA - LEVEL 1

Coaching jest doskonałą metodą pracy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i pełniej korzystać z własnego potencjału. Prowadzenie sesji coachingowych wymaga od coacha posiadania szeregu specjalistycznych kompetencji. Studium Zawodowe Coacha Biznesu – Level 1 powstało z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować, bądź już pracują z indywidualnymi Klientami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić moc, która nich tkwi.

Studium kończy się egzaminem i dyplomem ukończenia kursu w ramach pierwszego poziomu Studium Zawodowego Coacha (Level 1) oraz Certyfikatem i tytułem Coacha NOVO. Program kursu i końcowy egzamin jest zgodny z standardami International Coach Federation. Program przygotowuje do akredytacji na poziomie Associated Certified Coach (ACC).

Cykl zajęć trwa 6 miesięcy i obejmuje:

 • 60 godzin zegarowych zajęć kursu podstawowego (48 godzin webinarów merytorycznych, 12 godziny grupowych sesji telefonicznych),
 • 11 godzin zegarowych mentor coachingu (8 godzin mentor coachingu grupowego i 3 godziny mentor coachingu indywidualnego),
 • 10 godzin zegarowych indywidualnej pracy coachingowej w roli coacha i klienta /tzw. peer-coaching/,

Studium Zawodowe Coacha Biznesu – Level 1 ma charakter praktyczny i warsztatowy. 80% zajęć to intensywny trening umiejętności, podczas których rozwijanych jest 11 kluczowych kompetencji International Coach Federation. Prezentowana podczas zajęć teoria podawana jest w ilości koniecznej do zrozumienia istoty coachingu i do skutecznej praktyki coachingowej, Podczas sesji wykorzystywane są różnorodne metody rozwojowe, tj. demonstracje sesji coachingowych, interwizja i superwizja sesji prowadzonych przez naszych uczestników.

Wszystkie zajęcia kursu podstawowego oraz wszystkie sesje mentor coachingu są realizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (ogółem 71 godzin zegarowych).

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych coachów International Coach Federation. Mentor coaching prowadzą coachowie z akredytacją na poziomie MCC (minimum 2500 godzin praktyki coachingowej) oraz PCC (minimum 500 godzin praktyki coachingowej).

Program kierowany jest do:

 • trenerów,
 • doradców zawodowych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy wspierają innych w relacji 1 na 1.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu. Prezentujemy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę coachingu. Podczas szkolenia ćwiczymy bazowe umiejętności coacha. Prezentujemy podstawowe techniki i modele coachingowe oraz wyjaśniamy, jak je zastosować w pracy z klientami. Uczestnicy mają możliwość doświadczania na sobie procesu coachingu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Kontrakt coachingowy.
 • Specyfika i warunki coachingu.
 • Coaching a inne metody pracy w relacji indywidualnej.
 • Zastosowania coachingu.
 • Podstawowe umiejętności coacha – pętla coachingu.
 • Rola i postawa coacha.
 • Rola coachee w procesie coachingowym.
 • Relacja i partnerstwo w coachingu.
 • Typy i rodzaje coachingu.

Podczas pierwszego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Działa zgodnie z zasadami etyki.
 • Wciela w życie postawę coachingową.
 • Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów.
 • Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

W trakcie modułu koncentrujemy się pogłębianiu wykorzystania umiejętności coacha do efektywnej pracy z klientami. Prezentujemy kolejny zestaw narzędzi do pracy coachingowej, jednakże nasza uwaga utrzymuje się w obszarze wykorzystania kompetencji coachingowych na wyższych poziomach.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Budowanie zrozumienia Klienta

 • Przegląd w coachingu.
 • Etapy procesu coachingowego.
 • Wstępna diagnoza rzeczywistości klienta.
 • Techniki i narzędzia wykorzystywane na etapie diagnozy rzeczywistości.
 • Narzędzia online do pracy z rzeczywistością klienta.
 • Praca z kartami coachingowymi.

Praca z dążeniem klienta

 • Poziomy celów w coachingu.
 • Techniki pracy z celami.
 • Narzędzia online wykorzystywane do pracy z celami.
 • Praca z wizją.
 • Definiowanie celów w coachingu.
 • Poziomy pracy w coachingu.

Podczas drugiego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Utrzymuje obecność.
 • Aktywnie słucha.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Moduł pokazuje narzędzia i metody pracy wykorzystywane do pracy na etapie rzeczywistości. Koncentrujemy się przede wszystkim na sposobach pracy z przekonaniami i emocjami klienta.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Praca z metaforą.
 • Praca z przestrzenią i emocjami w coachingu.
 • Przekonania w coachingu.
 • Praca z obawami.
 • Techniki pracy z przekonaniami i emocjami.

Podczas trzeciego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Utrzymuje obecność.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

W trakcie modułu pogłębiamy techniki i narzędzia pracy wykorzystywane na etapie rzeczywistości.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Praca z krytykiem wewnętrznym.
 • Przegląd technik przechodzących z podejść poznawczo-behawioralnych.
 • Praca z relacjami w coachingu.
 • Asocjacja, dysocjacja.
 • Pozycje percepcyjne.
 • Granice coachingu.
 • Coaching a psychoterapia.

Podczas czwartego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Utrzymuje obecność.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Moduł dotyka specyficznych obszarów pracy w coachingu. Pierwszym z omawianych obszarów pracy jest coaching rozwojowy. Jest to ten rodzaj coachingu, który dotyka pracy na poziomach tożsamości, misji, duchowości. Drugim z omawianych kontekstów, jest coaching systemowy. Pokazujemy, dlaczego ważne jest w coachingu uwzględnienie zewnętrznych sił środowiskowych.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Coaching rozwojowy

 • Istota coachingu rozwojowego.
 • Wymagania w stosunku do coacha pracującego na wyższych poziomach zmiany.
 • Techniki pracy z sensem i duchowością.
 • Praca z metaforą – Archetypy i tożsamość.
 • Praca z misją klienta.

Coaching systemowy

 • Podejście systemowe w coachingu.
 • Perspektywa wertykalna i horyzontalna.
 • Mapowanie i ustawienia w coachingu.
 • Techniki i narzędzia pracy wykorzystywane w pracy systemowej.

Podczas zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Utrzymuje obecność.
 • Aktywnie słucha.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Podczas modułu omawiamy kolejne konteksty pracy. Prezentujemy specyfikę coachingu grupowego, jako alternatyw do pracy w relacji jeden na jeden oraz pokazujemy, jak rozwijać praktykę coacha.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Coaching grupowy

 • Specyfika coachingu grupowego.
 • Zastosowania coachingu grupowego.
 • Proces coachingu grupowego.
 • Struktura sesji coachingu grupowego.
 • Rola klienta, coacha, grupy wspierającej w coachingu grupowym.
 • Sesja przygotowawcza.
 • Sesja właściwa.

Rozwój praktyki coachingowej

 • Obszary rozwoju praktyki – znajomość kontekstu pracy, umiejętności coachingowe, umiejętności biznesowe.
 • Specjalizacje w coachingu – coaching biznesowy, life coaching.
 • Sesje próbne, sesje sprzedażowe.
 • Strategie rozwoju praktyki coachingowej – sprzedaż i marketing usług coachingowych.
 • Znaczenie akredytacji i certyfikacji.

Podczas zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Wciela w życie postawę coachingową.
 • Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Program Mentor Coachingu przygotowuje do egzaminu akredytacyjnego International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Program obejmuje 8 godzin mentor coachingu grupowego oraz 3 godziny mentor coachingu indywidualnego. Mentor coaching właśnie w takim zakresie jest jednym z warunków akredytacyjnych na poziomie ACC – więcej informacji na stronach ICF.

Mentor coaching grupowy jest realizowany w formie czterech 2-godzinnych grupowych teleklas i trzech 1-godzinnych indywidualnych sesji telefonicznych.

Moduły merytoryczne 1 – 4 odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9:00-13:30 za pośrednictwem oprogramowania do pracy zdalnej.

Teleklasy ćwiczeniowe i mentor coachingu odbywają się w tygodniu w godz. 17:30-19:30 za pośrednictwem dedykowanej linii do telekonferencji.

Podczas sesji mentor coachingu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów.
 • Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Utrzymuje obecność.
 • Aktywnie słucha.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu – Level 1 jest:

 • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej,
 • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej,
 • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji.

Pozytywne przejście procesu rekrutacji – podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest: 1) motywacja do uczestnictwa w projekcie, 2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Proces rekrutacji oparty jest na wywiadzie prowadzonym przez doświadczonego mentor coacha i superwizora coachingu.

Szczegółowe warunki określające:

 • potwierdzenia uczestnictwa w programie,
 • ukończenia programu,
 • zasad rezygnacji z uczestnictwa w programie,
 • odwołania programu,

są opisane w Formularzu Zgłoszeniowym, który otrzymasz, kiedy napiszesz do nas.

Koszt uczestnictwa w Studium Zawodowym Coacha Biznesu – Level 1 wynosi 11.950 zł (z VAT). Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Warto zapisywać się z wyprzedzeniem. Napisz do nas i dowiedz się uzyskać rabat nawet do 1.500 zł.

Dodatkowe rabaty możesz uzyskać przy płatności jednorazowej i zgłoszeniach grupowych.
Powyższe rabaty nie łączą się ze specjalnymi kuponami rabatowymi.
Płatności można rozkładać na raty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o rabatach i systemie płatności.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Zawodowego Coacha Biznesu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 49 - maj 2024

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 18-19 maja 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 8-9 czerwca 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 29-30 czerwca 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 24-25 sierpnia 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 21-22 września 2024 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 12-13 października 2024 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 28 maja (wtorek), 11 czerwca (wtorek), 3 lipca (środa), 3 września (wtorek), 24 września (wtorek), 16 października (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 29 października (wtorek), 13 listopada (środa), 26 listopada (wtorek), 11 grudnia (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja 48 - luty 2024 - brak miejsc

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 17-18 lutego 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 16-17 marca 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 6-7 kwietnia 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 27-28 kwietnia 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 18-19 maja 2024 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 15-16 czerwca 2024 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 27 lutego (wtorek), 26 marca (wtorek), 16 kwietnia (wtorek), 7 maja (wtorek), 4 czerwca (wtorek), 26 czerwca (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 2 lipca (wtorek), 27 sierpnia (wtorek), 11 września (środa), 25 września (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 47 - październik 2023

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 14-15 października 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 4-5 listopada 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 25-26 listopada 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 16-17 grudnia 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 13-14 stycznia 2024 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 10-11 lutego 2024 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 24 października (wtorek), 14 listopada (wtorek), 6 grudnia (środa), 10 stycznia (środa), 23 stycznia (wtorek), 21 lutego (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 5 marca (wtorek), 20 marca (środa), 2 kwietnia (wtorek), 17 kwietnia (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja 46 - październik 2023

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 14-15 października 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 4-5 listopada 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 25-26 listopada 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 16-17 grudnia 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 13-14 stycznia 2024 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 10-11 lutego 2024 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 24 października (wtorek), 14 listopada (wtorek), 6 grudnia (środa), 10 stycznia (środa), 23 stycznia (wtorek), 21 lutego (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 5 marca (wtorek), 20 marca (środa), 2 kwietnia (wtorek), 17 kwietnia (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja 45 - Maj 2023

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 20-21 maja 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 3-4 czerwca 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 24-25 czerwca 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 2-3 września 2023 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 23-24 września 2023 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 21-22 października 2023 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 31 maja (środa), 20 czerwca (wtorek), 5 lipca (środa), 6 września (środa), 3 października (wtorek), 25 października (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 7 listopada (wtorek), 22 listopada (środa), 5 grudnia (wtorek), 13 grudnia (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

ZAKOŃCZONE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 44 – Styczeń 2023
Edycja 43 – Październik 2022
Edycja 42 – Maj 2022
Edycja 41 – Styczeń 2022
Edycja 40 – Październik 2021
Edycja 39 – Październik 2021
Edycja 38 – Maj 2021
Edycja 37 – Styczeń 2021
Edycja 36 – Styczeń 2021

Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu – Level 1, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.