Studium Coacha (Level 1)

Start najbliższej edycji online 19-20 października 2024 r.
Ucz się z nami coachingu przez Internet. Przy płatności jednorazowej rabat nawet do 1.500 zł!
Napisz do nas i dowiedz się, jak uzyskać rabat!

Studium Coacha – Level 1 to kompleksowy program szkoleniowy przygotowujący do roli coacha.
Kurs jest realizowany w 100% online, w języku polskim.

 • Szukasz nowego pomysłu na swoją drogę zawodową?
 • Chciałbyś pomagać innym w zmianie i rozwoju?
 • Zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbyś zbudować dodatkowy strumień dochodów poza pracą na etacie?
 • Szukasz sposobu na pracę zdalną?

We wszystkich tych przypadkach coaching może być rozwiązaniem.

Szkoła coachingu - NOVO

Coaching jest metodą wspierania innych. Możesz go traktować jako zbiór technik i umiejętności, które świetnie pomagają w pracy lidera, trenera biznesu, terapeuty, psychologa, dietetyka, nauczyciela. Możesz go też traktować jako samodzielny zawód i traktować jako podstawowe lub dodatkowe źródło dochodu.

Coaching jako metoda świetnie nadaje się do pracy zdalnej. I to powoduje, że może Ci dać nowe możliwości pozyskiwania klientów i zarabiania. Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, jesteś freelancerem, czy w ogóle dopiero rozpoczynasz swoją drogę zawodową.

 

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY PRACY W ZAWODZIE COACHA?

Według Ogólnopolskiego Badania Coachów przeprowadzonego między lipcem 2019 a styczniem 2020 r. na grupie praktykujących 323 coachów, średnia stawka za 60 minutową sesję, w przypadku coachów z akredytacją wynosi 249 złotych (Źródło: PERSON.IN – test osobowości). To powoduje, że coaching, także online daje spore możliwości wygenerowania dodatkowego dochodu.

Coaching może być wsparciem w szerokim obszarze tematów osobistych i zawodowych. Mamy coaching kariery, przedsiębiorczości, zdrowia, menadżerski, coaching sportowy, marki osobistej, coaching rodzicielski, coaching języków obcych i wiele, wiele innych. Coaching świetnie nadaje się do łączenia z dotychczasowym zawodowym doświadczeniem i pasjami.

Coaching jest jedną z tych profesji, które pozwalają stosunkowo szybko rozpocząć pracę w zawodzie. Pierwszy poziom akredytacji coachingowej, potwierdzany przez największą międzynarodową organizację zrzeszającą coachów – International Coach Federation – można uzyskać po ukończeniu 60-godzinnego szkolenia, odbyciu 10 godzin mentor coachingu (tj. pracy z doświadczonym, akredytowanym coachem) oraz przeprowadzeniu 100 godzin sesji z realnymi klientami. To oznacza, że rozpoznawalny na całym świecie dokument potwierdzający kompetencje coachingowe można uzyskać w czasie 6-12 miesięcy.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

 • Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji coachingowych, w tym również w biznesie. Jesteśmy pionierami w Polsce w zakresie coachingu grupowego o zespołowego.
 • Program jest zgodny z wymogami ICF i przygotowuje do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach. Program obejmuje 60 godzin kształcenia kompetencji coachingowych ICF.
 • W ramach Studium oferujemy 11 godzin mentor coachingu, w tym: 4 dwugodzinne sesje grupowe i 3 sesje indywidualne.
 • Zajęcia prowadzą wyłącznie akredytowani coachowie ICF i trenerzy coachingu. Sesje mentor coachingu są prowadzone przez coachów na poziomie Master Certfied Coach – w tym przez Michała Bloch i Rafała Szewczaka.
 • W trakcie Studium prezentujemy różne specjalizacje coachingowe – life coaching, coaching systemowy, coaching przedsiębiorczości oraz coaching grupowy.
 • Absolwenci Studium otrzymują wsparcie w zakresie budowania praktyki coachingowej dzięki stażom w Studium i stażom u naszych Partnerów Biznesowych.
 • Absolwenci uzyskują ułatwienia w procesie ubiegania się o akredytację ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach), w tym: niższe opłaty akredytacyjne.

FORMUŁA ONLINE

Kurs jest realizowany zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz dedykowanej linii do telekonferencji. Dzięki temu możesz z nami pracować z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie:

 • Część merytoryczna jest realizowana w oparciu o platformę webinarową (Zoom). Prezentujemy nagrania sesji, sesje na żywo, omawiamy techniki i narzędzia pracy coacha. Uczestnicy pracują w parach ćwicząc sesje coachingowe.
 • Część ćwiczeniowo-praktyczna jest realizowana w oparciu o dedykowaną linię telefoniczną. Podczas sesji uczestnicy prowadzą sesję coachingowe pod okiem trenerów uzyskując informacje zwrotne na temat swoich umiejętności.
 • Uczestnicy uzyskują dostęp do platformy z materiałami kursowymi – nagraniami sesji, arkuszami do pracy z klientami, dodatkowymi materiałami.
 • Ponadto dla uczestników każdej edycji jest tworzona dedykowana zamknięta grupa na Facebooku, gdzie uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania prowadzącym i wzajemnie się inspirować.

O STUDIUM COACHA - LEVEL 1

Coaching jest doskonałą metodą pracy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i pełniej korzystać z własnego potencjału. Prowadzenie sesji coachingowych wymaga od coacha posiadania szeregu specjalistycznych kompetencji. Studium Zawodowe Coacha Biznesu – Level 1 powstało z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować, bądź już pracują z indywidualnymi Klientami i potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić moc, która nich tkwi.

Studium kończy się egzaminem i dyplomem ukończenia kursu w ramach pierwszego poziomu Studium Zawodowego Coacha (Level 1) oraz Certyfikatem i tytułem Coacha NOVO. Program kursu i końcowy egzamin jest zgodny z standardami International Coach Federation. Program przygotowuje do akredytacji na poziomie Associated Certified Coach (ACC).

Cykl zajęć trwa 6 miesięcy i obejmuje:

 • 60 godzin zegarowych zajęć kursu podstawowego (48 godzin webinarów merytorycznych, 12 godziny grupowych sesji telefonicznych),
 • 11 godzin zegarowych mentor coachingu (8 godzin mentor coachingu grupowego i 3 godziny mentor coachingu indywidualnego),
 • 10 godzin zegarowych indywidualnej pracy coachingowej w roli coacha i klienta /tzw. peer-coaching/,

Studium Coacha – Level 1 ma charakter praktyczny i warsztatowy. 80% zajęć to intensywny trening umiejętności, podczas których rozwijanych jest 8 kluczowych kompetencji International Coach Federation. Prezentowana podczas zajęć teoria podawana jest w ilości koniecznej do zrozumienia istoty coachingu i do skutecznej praktyki coachingowej, Podczas sesji wykorzystywane są różnorodne metody rozwojowe, tj. demonstracje sesji coachingowych, interwizja i superwizja sesji prowadzonych przez naszych uczestników.

Wszystkie zajęcia kursu podstawowego oraz wszystkie sesje mentor coachingu są realizowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (ogółem 71 godzin zegarowych).

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych coachów International Coach Federation. Mentor coaching prowadzą coachowie z akredytacją na poziomie MCC (minimum 2500 godzin praktyki coachingowej) oraz PCC (minimum 500 godzin praktyki coachingowej).

Program kierowany jest do:

 • trenerów,
 • doradców zawodowych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • nauczycieli,
 • liderów zespołów roboczych i projektowych,
 • menedżerów,

oraz wszystkich tych, którzy wspierają innych w relacji 1 na 1.

PROGRAM SZKOŁY

Moduł wprowadza w tematykę coachingu. Prezentujemy podstawowe zasady pracy coachingowej oraz specyfikę coachingu. Podczas szkolenia ćwiczymy bazowe umiejętności coacha. Prezentujemy podstawowe techniki i modele coachingowe oraz wyjaśniamy, jak je zastosować w pracy z klientami. Uczestnicy mają możliwość doświadczania na sobie procesu coachingu.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Kontrakt coachingowy.
 • Specyfika i warunki coachingu.
 • Coaching a inne metody pracy w relacji indywidualnej.
 • Zastosowania coachingu.
 • Podstawowe umiejętności coacha – pętla coachingu.
 • Rola i postawa coacha.
 • Rola coachee w procesie coachingowym.
 • Relacja i partnerstwo w coachingu.
 • Typy i rodzaje coachingu.

Podczas pierwszego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Działa zgodnie z zasadami etyki.
 • Wciela w życie postawę coachingową.
 • Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów.
 • Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

W trakcie modułu koncentrujemy się pogłębianiu wykorzystania umiejętności coacha do efektywnej pracy z klientami. Prezentujemy kolejny zestaw narzędzi do pracy coachingowej, jednakże nasza uwaga utrzymuje się w obszarze wykorzystania kompetencji coachingowych na wyższych poziomach.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Budowanie zrozumienia Klienta

 • Przegląd w coachingu.
 • Etapy procesu coachingowego.
 • Wstępna diagnoza rzeczywistości klienta.
 • Techniki i narzędzia wykorzystywane na etapie diagnozy rzeczywistości.
 • Narzędzia online do pracy z rzeczywistością klienta.
 • Praca z kartami coachingowymi.

Praca z dążeniem klienta

 • Poziomy celów w coachingu.
 • Techniki pracy z celami.
 • Narzędzia online wykorzystywane do pracy z celami.
 • Praca z wizją.
 • Definiowanie celów w coachingu.
 • Poziomy pracy w coachingu.

Podczas drugiego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Utrzymuje obecność.
 • Aktywnie słucha.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Moduł pokazuje narzędzia i metody pracy wykorzystywane do pracy na etapie rzeczywistości. Koncentrujemy się przede wszystkim na sposobach pracy z przekonaniami i emocjami klienta.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Praca z metaforą.
 • Praca z przestrzenią i emocjami w coachingu.
 • Przekonania w coachingu.
 • Praca z obawami.
 • Techniki pracy z przekonaniami i emocjami.

Podczas trzeciego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Utrzymuje obecność.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

W trakcie modułu pogłębiamy techniki i narzędzia pracy wykorzystywane na etapie rzeczywistości.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

 • Praca z krytykiem wewnętrznym.
 • Przegląd technik przechodzących z podejść poznawczo-behawioralnych.
 • Praca z relacjami w coachingu.
 • Asocjacja, dysocjacja.
 • Pozycje percepcyjne.
 • Granice coachingu.
 • Coaching a psychoterapia.

Podczas czwartego zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Utrzymuje obecność.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Moduł dotyka specyficznych obszarów pracy w coachingu. Pierwszym z omawianych obszarów pracy jest coaching rozwojowy. Jest to ten rodzaj coachingu, który dotyka pracy na poziomach tożsamości, misji, duchowości. Drugim z omawianych kontekstów, jest coaching systemowy. Pokazujemy, dlaczego ważne jest w coachingu uwzględnienie zewnętrznych sił środowiskowych.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Coaching rozwojowy

 • Istota coachingu rozwojowego.
 • Wymagania w stosunku do coacha pracującego na wyższych poziomach zmiany.
 • Techniki pracy z sensem i duchowością.
 • Praca z metaforą – Archetypy i tożsamość.
 • Praca z misją klienta.

Coaching systemowy

 • Podejście systemowe w coachingu.
 • Perspektywa wertykalna i horyzontalna.
 • Mapowanie i ustawienia w coachingu.
 • Techniki i narzędzia pracy wykorzystywane w pracy systemowej.

Podczas zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Utrzymuje obecność.
 • Aktywnie słucha.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Podczas modułu omawiamy kolejne konteksty pracy. Prezentujemy specyfikę coachingu grupowego, jako alternatyw do pracy w relacji jeden na jeden oraz pokazujemy, jak rozwijać praktykę coacha.

TREŚCI SZKOLENIOWE:

Coaching grupowy

 • Specyfika coachingu grupowego.
 • Zastosowania coachingu grupowego.
 • Proces coachingu grupowego.
 • Struktura sesji coachingu grupowego.
 • Rola klienta, coacha, grupy wspierającej w coachingu grupowym.
 • Sesja przygotowawcza.
 • Sesja właściwa.

Rozwój praktyki coachingowej

 • Obszary rozwoju praktyki – znajomość kontekstu pracy, umiejętności coachingowe, umiejętności biznesowe.
 • Specjalizacje w coachingu – coaching biznesowy, life coaching.
 • Sesje próbne, sesje sprzedażowe.
 • Strategie rozwoju praktyki coachingowej – sprzedaż i marketing usług coachingowych.
 • Znaczenie akredytacji i certyfikacji.

Podczas zjazdu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Wciela w życie postawę coachingową.
 • Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

Program Mentor Coachingu przygotowuje do egzaminu akredytacyjnego International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Program obejmuje 8 godzin mentor coachingu grupowego oraz 3 godziny mentor coachingu indywidualnego. Mentor coaching właśnie w takim zakresie jest jednym z warunków akredytacyjnych na poziomie ACC – więcej informacji na stronach ICF.

Mentor coaching grupowy jest realizowany w formie czterech 2-godzinnych grupowych teleklas na platformie Zoom i trzech 1-godzinnych indywidualnych sesji telefonicznych.

Moduły merytoryczne 1 – 4 odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9:00-13:30 za pośrednictwem oprogramowania do pracy zdalnej.

Teleklasy ćwiczeniowe i mentor coachingu odbywają się w tygodniu w godz. 17:30-19:30 za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Podczas sesji mentor coachingu koncentrujemy się na Kluczowych Kompetencjach Coacha wg ICF:

 • Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów.
 • Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Utrzymuje obecność.
 • Aktywnie słucha.
 • Pobudza świadomość.
 • Ułatwia rozwój klienta.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Warunkiem uczestnictwa w Studium Coacha – Level 1 jest:

 • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej,
 • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej,
 • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji.

Pozytywne przejście procesu rekrutacji – podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest: 1) motywacja do uczestnictwa w projekcie, 2) możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Proces rekrutacji oparty jest na wywiadzie prowadzonym przez doświadczonego mentor coacha i superwizora coachingu.

Szczegółowe warunki określające:

 • potwierdzenia uczestnictwa w programie,
 • ukończenia programu,
 • zasad rezygnacji z uczestnictwa w programie,
 • odwołania programu,

są opisane w Formularzu Zgłoszeniowym, który otrzymasz, kiedy napiszesz do nas.

Koszt uczestnictwa w Studium Coacha – Level 1 wynosi 11.950 zł (z VAT). Koszt obejmuje program mentor coachingu w wymiarze 10 godzin wymagany do akredytacji International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Warto zapisywać się z wyprzedzeniem. Napisz do nas i dowiedz się uzyskać rabat nawet do 1.500 zł.

Dodatkowe rabaty możesz uzyskać przy płatności jednorazowej i zgłoszeniach grupowych.
Powyższe rabaty nie łączą się ze specjalnymi kuponami rabatowymi.
Płatności można rozkładać na raty.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o rabatach i systemie płatności.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami aktualnych i przyszłych edycji Studium Coacha – Level 1.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do przejrzenia informacji o programie i warunkach uczestnictwa.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 50 - październik 2024

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 19-20 października 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 16-17 listopada 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 7-8 grudnia 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 4-5 stycznia 2025 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 1-2 lutego 2025 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 22-23 lutego 2025 r. 9:00-13:30

 

 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) –  5 listopada (wtorek), 3 grudnia (wtorek), 17 grudnia (wtorek), 14 stycznia (wtorek), 11 lutego (wtorek), 11 marca (wtorek) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 26 marca (środa), 9 kwietnia (środa), 23 kwietnia (środa), 7 maja (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

EDYCJE W TRAKCIE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 49 - maj 2024

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 18-19 maja 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 8-9 czerwca 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 29-30 czerwca 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 24-25 sierpnia 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 21-22 września 2024 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 12-13 października 2024 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 28 maja (wtorek), 11 czerwca (wtorek), 3 lipca (środa), 3 września (wtorek), 24 września (wtorek), 16 października (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 29 października (wtorek), 13 listopada (środa), 26 listopada (wtorek), 11 grudnia (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

Edycja 48 - luty 2024

 • Moduł 1. ROLA I POSTAWA COACHA: 17-18 lutego 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 2. PROCES COACHINGU: 16-17 marca 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 3. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 1: 6-7 kwietnia 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 4. INTERWENCJE COACHINGOWE – CZĘŚĆ 2: 27-28 kwietnia 2024 r. godz. 9:00-13:30
 • Moduł 5. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING ROZWOJOWY I COACHING SYSTEMOWY: 18-19 maja 2024 r. 9:00-13:30
 • Moduł 6. KONTEKSTY COACHINGU – COACHING GRUPOWY I ROZWÓJ PRAKTYKI COACHINGOWEJ: 15-16 czerwca 2024 r. 9:00-13:30
 • 6 x TELEKLASY ĆWICZENIOWE (6 x 2 godz. w formie teleklas) – 27 lutego (wtorek), 26 marca (wtorek), 16 kwietnia (wtorek), 7 maja (wtorek), 4 czerwca (wtorek), 26 czerwca (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 4 x GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU (4 x 2 godz. w formie teleklas) – 2 lipca (wtorek), 27 sierpnia (wtorek), 11 września (środa), 25 września (środa) – zawsze o godz. 17:30-19:30
 • 3 x INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU (3 x 1 godz.) – terminy ustalane indywidualnie

ZAKOŃCZONE EDYCJE
Kliknij w nazwę edycji, aby sprawdzić harmonogram poszczególnych sesji szkoleniowych.

Edycja 47 – Październik 2023
Edycja 46 – Październik 2023
Edycja 45 – Maj 2023
Edycja 44 – Styczeń 2023
Edycja 43 – Październik 2022
Edycja 42 – Maj 2022
Edycja 41 – Styczeń 2022
Edycja 40 – Październik 2021
Edycja 39 – Październik 2021
Edycja 38 – Maj 2021
Edycja 37 – Styczeń 2021
Edycja 36 – Styczeń 2021

Jeśli chcesz wziąć udział w Studium Zawodowym Coacha Biznesu – Level 1, pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, uważnie przeczytaj warunki uczestnictwa w programie, wypełnij i odeślij na adres e-mail: biuro@pracownianovo.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pisz do nas lub dzwoń – Kontakt

Mamy przekonanie, że to co robimy jest wartościowe merytorycznie i bardzo dobrze prowadzone. Wiemy jednak, że kupowanie szkoleń, to jak kupowanie kota w worku. Jedyne, co możesz sprawdzić, to nasze referencje. Zobacz, co inni piszą o naszej pracy:

Referencje Michała – profil na Goldenline.pl
Referencje Rafała – profil na Goldenline.pl, profil na LinkedIn.pl

Zadowolenie naszych przyszłych absolwentów to nasz absolutny priorytet. Tak samo jak Tobie, nam również zależy na Twoim sukcesie w roli trenera biznesu. Twoje umiejętności budują naszą markę i reputację w branży.

Dlatego gwarantujemy jakość.
Gwarantujemy 100% zadowolenia!

Zapytaj, dlaczego warto pracować z nami!

Odpowiemy na każde Twoje pytanie lub wątpliwość.
 • Zapytaj o program.
 • Zapytaj o kadrę trenerską.
 • Zapytaj o warunki uczestnictwa.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

"JAK POMÓC SOBIE I INNYM? 5 KROKÓW, by samodzielnie polepszyć swój związek, karierę i samopoczucie!"