Coaching jako umiejętność

coaching, novo, szkoła coachingu, coaching jako umiejętność

Na coaching możemy spojrzeć z dwóch perspektyw: 1) jak na zbiór umiejętności i technik oraz 2) jak na samodzielną profesję, zawód. Dzisiaj chciałem skupić się na tej pierwszej perspektywie.

Coaching możemy traktować jako jedną z metod wspierania w rozwoju, tak jak szkolenia czy mentoring. Każdy z nas może wykorzystywać umiejętności coachingowe do tego, aby wspierać swoich współpracowników, klientów, czy nawet dzieci.

Czytaj więcej…